Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakopane - Trójbieg MOSiR-u - 3 Mile Szymoszkowej – odsłona 7

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

     

logobip

 Kalendarz Imprez Sportowych zima 2019/2020 do pobrania tutaj

 

MISTRZOSTWA ZAKOPANEGO W BIEGU POD GÓRĘ. LINK DO ZAPISOW TUTAJ

tn plakat 3mile 23 lutego na Polanie Szymoszkowej rozegrany zostanie 7 Trójbieg MOSiR-u 3 mile Szymoszkowej.
 Poniżej regulamin 
 

 

Trójbieg MOSiR-u - 3 Mile Szymoszkowej – odsłona 7

REGULAMIN

Organizatorzy: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem
Stacja Narciarska Szymoszkowa

Termin i miejsce zawodów:
23.02.2020 r. (NIEDZIELA), godzina 08.00, Stacja Narciarska Szymoszkowa

Cel zawodów:
Promowanie aktywności fizycznej i zachowań prozdrowotnych wśród mieszkańców Zakopanego, Powiatu Tatrzańskiego i turystów.
Promowanie atrakcyjnych miejsc na terenie miasta Zakopane i Powiatu Tatrzańskiego
Wzbogacenie oferty sportowo – rekreacyjnej miasta i powiatu.
Możliwość zdobycia punktów rankingowych Zakopiańskiej Ligi Biegowej

Trasa: stok narciarski Polana Szymoszkowa, długość trasy 1400 m, przewyższenie 265 m

Uczestnictwo:
1. W zawodach mogą wystartować zawodnicy na: nartach skiturowych, nartach biegowych i biegacze na nogach.
2. Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która dnia 23 lutego (niedziela) 2020 roku w godzinach 07:00 – 07:45 zapisze się w biurze zawodów.
3. Opłata startowa za udział w zawodach wynosi 20 złotych – dorośli (młodzież szkolna na podstawie ważnej legitymacji szkolnej – 10 zł) przyjmowana będzie w biurze zawodów.
4. Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub podpisanie oświadczenia o udziale w biegu na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
5. Zawodnik winien okazać w biurze zawodów dokument celem weryfikacji danych osobowych.
6. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu zawodów.

Bieg będzie rozegrany wg handicapu czasowego.
Harmonogram startu:
8:00:00 – narty biegowe kobiety
8:03:40 – narty biegowe mężczyźni
8:04:50 – biegaczki na nogach
8:05:45 – narty skitourowe kobiety
8:06:50 – narty skitourowe mężczyźni
8:08:30 – biegacze na nogach

Kategorie wiekowe (zgodnie z Regulaminem Zakopiańskiej Ligi Biegowej)
Junior – urodzeni w roku 2005 i młodsi
Senior – urodzeni w latach 1981 - 2004
Masters – urodzeni w latach 1971 – 1980
Weteran 1 – urodzeni w latach 1961 – 1970
Weteran 2 – urodzeni w roku 1960 i starsi

Klasyfikacje i nagrody
Wygrywa zawodniczka/zawodnik która/który pierwsza/pierwszy osiągnie linię mety.
Kategoria Open: miejsca 1 – 6 statuetki
Kategorie wiekowe: miejsca 1 upominki

Program zawodów:
07:00 – 07:45 - wydawanie numerów startowych – Karczma przy dolnej stacji wyciągu Szymoszkowa
08:00 - start biegu /wg regulaminu/
09:00 - dekoracja zwycięzców

Ochrona Danych Osobowych:
Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
Uczestnik ma prawo do: żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania swoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.

Uwagi końcowe:
1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
2. Komisję sędziowską powołuje Organizator.
3. Koszty związane z organizacją zawodów pokrywa MOSiR Zakopane i Stacja Narciarska Szymoszkowa
4. Organizator zapewnia opiekę medyczną.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian i interpretacji Regulaminu.
6. Nagrody dla zwycięzców mogą być odebrane tylko w trakcie dekoracji zwycięzców. Nagrody nie będą wydawane innym osobom ani wysyłane pocztą.
7. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie biorą udział w zawodach na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych.
8. Zawodnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawodów (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz.883).
9. Osoby udzielające szczegółowych informacji na temat biegu: Leszek Behounek – 517589080, Wiesław Watras - 608326315