Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakopane - Deklaracja dostępności

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

     

logobip

                                                                                                  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

                                       AKTUALNY KALENDARZ IMPREZ WIOSNA LATO 2024 TUTAJ

***********************************************************************************************************************************************************************

*************************

**************************************************************************************  *****************************************************************************

XI Mistrzostwa Zakopanego w Biegu Pod Górę – 13.07.2024

Ważne informacje:
Biuro zawodów otwarte będzie:
- w sobotę 13 lipca od godziny 7.00 do 7.45 Stacja Narciarska Harenda
Zawodnik musi okazać dokument tożsamości. Osoby niepełnoletnie startują za zgodą i na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych.
Zawodnicy po biegach (za okazaniem numeru startowego) zostaną bezpłatnie zwiezieni wyciągami.
Parkingi: karteczkę która jest w pakiecie dajemy za szybę samochodu
- Szymoszkowa, Harenda – parking bezpłatny
- Biegi na Wielką Krokiew – parking COS Zakopane, wjazd od ulicy Pod Skocznią - bezpłatny, bardzo prosimy o nie wjeżdżanie pod Pawilon Wielkiej Krokwi. obowiązuje bezwzględny zakaz przechodzenia przez wybieg skoczni, zawodnicy nie stosujący się do tego zakazu zostaną wykluczeni z zawodów.
Biegi odbywają się po prawej (ścieżka terenowa)oraz po lewej stronie (schody) Wielkiej Krokwi
Toalety:
- Szymoszkowa, Harenda – toalety bezpłatne
- Wielka Krokiew – automat na monety
Zakończenie zawodów i wręczenie nagród odbędzie się około godziny 13.30 – 14.00 w Muszli Koncertowej w Parku Miejskim
Program zawodów:
XI Mistrzostw Zakopanego w biegu pod górę:
Sobota 13 lipca 2024 7.00 - 7:45 - wydawanie pakietów startowych na Stacji Narciarskiej Harenda (tutaj start 1 biegu!!!)
godz. 8.00 - Bieg na Stacji Narciarskiej Harenda,
godz. 9.15 - Bieg na Stacji Narciarskiej Szymoszkowa,
około godz. 10:30 - 11.00 - Bieg na Wielką Krokiew - ścieżka terenowa po prawej stronie skoczni, (start uzależniony od czasu instalacji pomiaru czasu, )
około godz. 11:15 – 11:45 - Bieg na Wielką Krokiew - bieg po schodach (bieg rozpocznie się niezwłocznie po otrzymaniu rankingu po trzech biegach)

przemieszczanie się pomiędzy trasami biegów zawodnicy zapewniają sobie we własnym zakresie !!!
UWAGA!!! numery startowe zapinane w pasie oraz czipy zapinane na kostkę podlegają ZWROTOWI po czwartym biegu !!!!

Uprzejmie prosimy zawodników o przestrzeganie programu zawodów.

Do miłego zobaczenia.  

 

tn plakat BPG

 

LINK DO ZAPISÓW TUTAJ

 

 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.mosir.zakopane.eu
Status pod względem zgodności:


Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-03.
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agata Wojtecka, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 182066971. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien
zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/
Informacje uzupełniające:
Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15.
Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
34-500 Zakopane, ul. Orkana 2 Tel.: 182073966 Faks: 182073966 E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.mosir.zakopane.eu
Dostępność architektoniczna: Ośrodek posiada podjazd do wejścia głównego przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych
Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
Ośrodek nie posiada tłumacza języka migowego.
Dostępność architektoniczna obiektów zarządzanych i administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem:
Stadion szkolny, ul. Orkana 6. Wjazd na stadion nie ma utrudnień architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Budynek na stadionie nie posiada wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.
Park Miejski im. Marszałka Józefa Piłsudskiego jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. Znajdująca się w nim muszla koncertowa posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych z dostępem do toalety przystosowanej do ich potrzeb.
Korty tenisowe są w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych.
Place zabaw i siłownie zewnętrzne w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych.
Toalety w Parku Miejskim są w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.