Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakopane - XXXV OGÓLNOPOLSKI „BIEG GĄSIENICÓW” 2019

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

     

logobip

tn BG19 Rozpoczęły się zapisy do XXXV Jubileuszowego Biegu Gąsieniców.  Zawody organizowane przez MOSiR Zakopane odbędą się 2 lutego . Szczegóły poniżej.

 

XXXV OGÓLNOPOLSKI „BIEG GĄSIENICÓW” 2019 r.

REGULAMIN

1. Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem

2. Cel zawodów:
Promowanie aktywności fizycznej i zachowań prozdrowotnych wśród mieszkańców Zakopanego, Powiatu Tatrzańskiego i turystów.
Promowanie atrakcyjnych miejsc na terenie miasta Zakopane i Powiatu Tatrzańskiego
Wzbogacenie oferty sportowo – rekreacyjnej miasta i powiatu.
Przybliżenie historii narciarstwa biegowego na Podhalu
Możliwość zdobycia punktów rankingowych V Zakopiańskiej Ligi Biegowej

3. Termin i miejsce:
02.02.2019 /sobota/godz. 10.00, Trasy Biały Potok / Górna Rówień Krupowa

4. Zapisy:
Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną na stronie internetowej www.mosir.zakopane.eu lub w biurze zawodów w dniu 02.02.2019.

5. Opłata startowa:
Dorośli – 30 złotych, osoby urodzone w roku 1949 i wcześniej oraz młodzież szkolna (na podstawie ważnej legitymacji szkolnej – start bezpłatny)
Opłata za udział w biegu będzie pobierana w dniu zawodów 02.02.2019 w biurze zawodów.

6. Kategorie wiekowe i dystanse:
Dzieci (2006 i młodsze) K/M – 5 km
Junior (2003 – 2005) K/M – 5 km
Senior (2002 – 1980) K – 5 km / M – 10 km
Masters (1979 – 1970) K – 5 km / M – 10 km
Weteran 1 (1969 – 1960) K – 5 km / M – 10 km
Weteran 2 K (1959 i starsze) – 5 km / Weteran 2 M (1959 – 1950) – 10 km
Superweteran M (1949 i starsi) – 5 km
Zawody rozegrane zostaną stylem klasycznym.
Sposób rozegrania zawodów zależy od warunków śniegowych i ilości zgłoszonych zawodników.

7. Biuro zawodów – w miejscu startu czynne od godziny 8.30 do 9.30

8. Nagrody: za pierwsze III miejsca w kategoriach wiekowych – statuetki.
Dekoracja zawodników odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu zawodów.

9. Uczestnik Biegu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia następującej treści:
„Dysponuję odpowiednim stanem zdrowia oraz poziomem umiejętności i doświadczenia pozwalającym na bezpieczne przebycie trasy. Zdaję sobie sprawę z trudności i niebezpieczeństw związanych z udziałem w biegu oraz konsekwencji zdrowotnych mogących być następstwem udziału w zawodach. Biorę w nich udział na własną odpowiedzialność. Podpisem swoim akceptuję zapisy regulaminu”. Za osobę niepełnoletnią oświadczenie podpisuje rodzic bądź opiekun prawny.
Ze względu na warunki atmosferyczne Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów, zmiany terminu lub miejsca rozgrywania zawodów.

10. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
Uczestnik ma prawo do: żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania swoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie zawodów i jego ostatecznej interpretacji.

Wyniki biegu zaliczane są do klasyfikacji V Zakopiańskiej Ligi Biegowej.

Dodatkowe informacje: tel. 182066971, 608326315