Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakopane - IV zakopianski Sylwestrowy i Noworoczny Bieg

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

     

logobip


bieg Tradycyjnie  uczestnicy Zakopianskiej Ligi Biegowej sportowo zakończą i stary rok Sylwestrowym Biegiem. by dzień później Nowy Rok powitać tak samo. Ponizej szczegóły biegów i marszów organizowanych przez MOSiR Zakopane.

 Zakopiański Sylwestrowy Bieg / Marsz Nordic Walking - 31.12.2018 r. – dystans 5 km – Ostatni bieg cyklu IV Zakopiańskiej Ligi Biegowej 2018
Zakopiański Noworoczny Bieg / Marsz Nordic Walking - 01.01.2019 r. – dystans 5 km - Pierwszy bieg cyklu V Zakopiańskiej Ligi Biegowej 2019

REGULAMIN

Organizator Biegu : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem
Partner Biegu : Willa „Swoboda”
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
31 grudnia 2018 r. (poniedziałek) – Bieg Sylwestrowy – start godzina 10.00
01 stycznia 2019 r. (wtorek) – Bieg Noworoczny – start godzina 10.00
START / META obok Willi „Swoboda ” Zakopane, ul. Podhalańska 70
BIURO ZAWODÓW / PARKING: Willa „Swoboda ” Zakopane, ul. Podhalańska 70
CEL ZAWODÓW:
 Promowanie aktywności fizycznej i zachowań prozdrowotnych wśród mieszkańców Zakopanego, Powiatu Tatrzańskiego i turystów odwiedzających nasze miasto.
 Promowanie atrakcyjnych miejsc na terenie miasta Zakopane i Powiatu Tatrzańskiego.
 Wzbogacenie oferty sportowo – rekreacyjnej miasta i powiatu.
 Dopisanie do „biegowego CV” kolejnych biegów w Zakopanem.
 Zdobycie punktów do klasyfikacji Zakopiańskiej Ligi Biegowej 2018 i 2019
TRASA: Bieg zostanie rozegrany na trasie terenowej o długości 5 km.
UCZESTNICTWO:
1. Zgłoszeń można dokonywać od dnia 05 grudnia do 30 grudnia bądź do wyczerpania liczby wolnych miejsc, drogą elektroniczną na stronie internetowej www.mosir.zakopane.eu lub w biurze zawodów dnia 31 grudnia / 1 stycznia.
2. Warunkiem udziału w biegu jest podpisanie oświadczenia o udziale w biegu na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
3. Zawodnik musi okazać w biurze zawodów dokument celem weryfikacji danych osobowych.
4. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów.
5. Udział w zawodach jest bezpłatny.
6. Organizator wprowadza ograniczenie startujących do 150 osób.

KLASYFIKACJE:
W kategoriach open kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych /
Bieg Sylwestrowy/:
Junior – K/M 16/ur. 2003 i młodsi/,
Senior – K/M 39/1979 – 2002/,
Masters - K/M 49/1969 – 1978/,
Weteran I K/M 50/1959 – 1968/,
Weteran II K/M 60+/ ur. 1958 i starsi/,

Nordic walking – kategoria open K/M W kategoriach open kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych /

Bieg Noworoczny/:
Junior – K/M 16/ur. 2004 i młodsi/,
Senior – K/M 39/1980 – 2003/,
Masters - K/M 49/1970 – 1979/,
Weteran I K/M 50/1960 – 1969/,
Weteran II K/M 60+/ ur. 1959 i starsi/,
Nordic walking – kategoria open K/M

NAGRODY:
Organizator przewiduje drobne upominki dla najlepszych zawodników w kategorii Open i w kategoriach wiekowych

PROGRAM ZAWODÓW
– BIEG SYLWESTROWY 31.12.2018r. i BIEG NOWOROCZNY 01.01.2019r.

8.45 – 9.45 - wydawanie numerów startowych
10.00 - start biegu
12.00 – zakończenie zawodów

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo do: żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania swoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.

UWAGI KOŃCOWE
1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
2. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas trwania zawodów.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian i interpretacji regulaminu.
4. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie biorą udział w zawodach na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych.
5. Zawodnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawodów (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz.883).
6. Osoby udzielające szczegółowych informacji na temat biegu: Leszek Behounek – 517589080, Wiesław Watras - 608326315