Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakopane - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Tropem Wilczym 2016

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

     

logobip

Wilczym tropem 2016 Już 28 lutego ulicami Zakopanego  przebiegną uczestnicy Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych- Tropem Wilczym.

Poniżej szczegóły.

 Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Tropem Wilczym
Zakopane 28 lutego 2016 roku
REGULAMIN
Patronat honorowy – Starosta Powiatu Tatrzańskiego
Patronat honorowy – Burmistrz Miasta Zakopane Organizator – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem Organizator ogólnopolski - Fundacja Wolność i Demokracja
I. CEL ZAWODÓW: 1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP oraz popularyzacja wiedzy na ten temat. 2. Podtrzymanie wiedzy historycznej na temat Żołnierzy Wyklętych wśród Polaków.
3. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
4. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
5. Promocja miasta Zakopane.
II. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTU
1. Bieg odbędzie się w dniu 28 lutego 2016 r. w Zakopanem.
2. Start biegu w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego o godzinie 12.00
III . TRASA, DYSTANS
1. Trasa będzie przebiegać ulicami: Staszica - Piłsudskiego – Makuszyńskiego – Grunwaldzka – Tetmajera – Piłsudskiego - Staszica. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu.
2. Bieg na dystansie 1963 metrów.
3. Organizator nie wprowadza limitu zawodników oraz limitu wieku lecz dysponuje tylko 150 pakietami startowymi, które otrzymają zawodnicy wg kolejności zgłoszeń.
4. Limit czasu na pokonanie dystansu wynosi 30 minut.
IV. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszeń można dokonywać do dnia 25 lutego drogą elektroniczną na stronie internetowej www.mosir.zakopane.eu. Za zgłoszonego uważa się zawodnika, który zapisał się do biegu i wniósł opłatę startową.
2. Pakiety startowe odbierać można w dniu 28 lutego w godzinach pracy biura zawodów, zgodnie z rozdziałem VII niniejszego regulaminu.

V. UCZESTNICTWO
1. Wszyscy zawodnicy odbierający numer startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa w biurze zawodów. 2. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach oraz, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 3. Za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni. 4. Zawodnicy którzy otrzymali od organizatora okolicznościową koszulkę są zobowiązani w niej wystartować w biegu.
5. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulki startowej.
VI. OPŁATY
1. Opłata startowa za udział w biegu wynosi - wpłata do 25 lutego: osoby dorosłe – 20 zł (w biurze zawodów w dniu startu - 40 zł) - uczniowie szkół powiatu tatrzańskiego oraz osoby urodzone w roku 1950 i starsze opłata startowa – 10 zł. (w biurze zawodów w dniu startu - 40 zł) Odbiór w/w pakietów możliwy będzie po okazaniu w biurze zawodów ważnej legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego.
3. Opłat można dokonywać przelewem na konto nr:44 1240 5136 1111 0010 5600 9502 Bank PKO SA w treści przelewu należy podać: imię, nazwisko, rok urodzenia uczestnika
4. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu wpłaty potwierdzonego przez bank, z wyłączeniem przypadku odnotowania wpłaty na konto MOSiR Zakopane i zaznaczenia tego faktu przez organizatora w internetowej liście uczestników.
5. Opłacenie startowego oraz pobranie numeru wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu.

VII. BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów mieścić się będzie w Parku Miejskim i czynne będzie w dniu 28 lutego w godzinach 10.00 – 11.45

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy.
2. Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.

IX. KLASYFIKACJA Ze względu na honorowy charakter biegu nie będzie prowadzony ranking zawodników, organizator dopuszcza jednak pomiar czasu zawodników i umieszczenie wyników w komunikacie końcowym.
X. NAGRODY: Pierwszych 150 zawodników na mecie otrzyma pamiątkowy medal biegu.
XI. UWAGI KOŃCOWE 1. Kontakt do organizatora tel., 182073966, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną na czas trwania zawodów.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie. 4. Zawody odbędą się bez względu na pogodę 5. Koszty związane z organizacją zawodów pokrywa MOSiR Zakopane. 6. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.