Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakopane - I BIEG KURIERÓW TATRZAŃSKICH – ZAKOPANE 04.10.2015 r.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

     

logobip

 Kalendarz Imprez Sportowych zima 2019/2020 do pobrania tutaj

 

MISTRZOSTWA ZAKOPANEGO W BIEGU POD GÓRĘ. LINK DO ZAPISOW TUTAJ

 Już od dzisiaj można się zapisywać na I Bieg Kurierów Tatrzańskich, jaki zostanie rozegrany 4 października ulicami Zakopanego. Organizatorami zawodó zaliczanych do Zakopiańskiej Ligi Biegowej są: Towarzystwo Inicjatyw Społecznych im. Kurierów Tatrzańskich  i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem.

 LINK DO ZAPISÓW 

Regulamin poniżej.

REGULAMIN I BIEGU KURIERÓW TATRZAŃSKICH – ZAKOPANE 04.10.2015 r.


I. ORGANIZATORAMI I BIEGU KURIERÓW TATRZAŃSKICH SĄ:
1) Towarzystwo Inicjatyw Społecznych im. Kurierów Tatrzańskich w Zakopanem
2) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem


II. PATRONAT Bieg odbywa się pod patronatem:
1) Posła na Sejm RP Pana Andrzeja Guta-Mostowego
2) Starosty Tatrzańskiego, Pana Piotra Bąka
3) Burmistrza Miasta Zakopane, Pana Leszka Doruli


III.CELE 1. Upamiętnienie działalności Kurierów Tatrzańskich działających w ramach ZWZ AK „ZAGRODA”
2. Przypomnienie mieszkańcom Zakopanego i Podhala bohaterskiej działalności Tatrzańskich Kurierów utrzymujących łączność pomiędzy Rządem w Londynie a państwem podziemnym. 3. Promocja miasta Zakopane i Powiatu Tatrzańskiego
4. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

IV. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTU
1. Bieg odbędzie się w dniu 4 października (niedziela) 2015 r. o godzinie 10.00 w Zakopanem.
Program zawodów:
8.00 – 9.45 zapisy, wydawanie numerów startowych
10.00 – start
10.15 – przybycie pierwszego zawodnika
10.45 – zamknięcie trasy
11.15 – dekoracja zwycięzców


V . TRASA, DYSTANS
Bieg odbywać się będzie na trasie o długości 5 km.
Start i Meta będą znajdować się na Placu Niepodległości.
Trasa przebiega ulicami: Grunwaldzka – Kornela Makuszyńskiego – Józefa Piłsudskiego – Bronisława Czecha – Stefana Żeromskiego – Sabały – Piłsudskiego – Kornela Makuszyńskiego - Grunwaldzka – Plac Niepodległości


VI. LIMIT I POMIAR CZASU
1. Limit czasu na pokonanie trasy – 45 minut
2. Liczba Uczestników Biegu jest ograniczona do 300 osób

VII. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszeń - zapisów można dokonywać od dnia 05 września 2015 na stronie www.mosir.zakopane.eu 2. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej / zgłoszeń w momencie przekroczenia limitu ilości zgłoszonych Uczestników biegu. Pierwszeństwo udziału w biegu mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową.


VIII. UCZESTNICTWO
1. Wszyscy zawodnicy odbierający pakiet startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa w biurze zawodów.
2. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach i bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 3. Za osoby niepełnoletnie deklarację podpisuje rodzic lub opiekun prawny.


IX. OPŁATY
1. Opłata startowa za udział w biegu wynosi: do dnia 30 września włącznie – 20 zł - osoby pełnoletnie, 10 zł - młodzież szkolna i osoby urodzone w roku 1949 i starsze. W dniu startu w biurze zawodów odpowiednio 30 zł / 20 zł.
2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 3. Opłat można dokonywać przelewem na konto stowarzyszenia
Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „Kurierzy Tatrzańscy”, Ul. Gimnazjalna 16 lok. 25, 34-500 Zakopane nr konta 97 1240 5165 1111 0010 6139 5779 w terminie 7 dni od zgłoszenia. W treści przelewu należy podać: Bieg Kurierów Tatrzańskich, imię, nazwisko, rok urodzenia i miasto. 4. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu wpłaty potwierdzonego przez bank, z wyłączeniem przypadku odnotowania wpłaty na konto TiS i zaznaczenia tego faktu przez organizatora na internetowej liście uczestników. 5. Opłacenie startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. X. BIURO ZAWODÓW 1. Biuro zawodów czynne będzie w dniu 4 października 2015 r, w godzinach 8.00 – 9.45 na Placu Niepodległości


XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 2. Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegach.

 

XII. KLASYFIKACJE I NAGRODY
1. Kategoria open – za miejsca 1 – 3 Kobiety oraz 1 - 3 mężczyźni – statuetki
2. Kategorie wiekowe – K/M do 18, K/M 19-39, K/M 40-49, 50-59, K/M 60 i starsi - miejsca 1-3 dyplomy


XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy biegu zobowiązani są zachować szczególną ostrożność i poruszać się zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. 2. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu. 3. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.mosir.zakopane.eu 4. Zabrania się biegu ze zwierzętami.
5. Osoby łamiące postanowienia Regulaminu będą usuwane z trasy.
6. Bieg zaliczany jest do klasyfikacji Zakopiańskiej Ligi Biegowej.
7. Organizator zastrzega sobie prawo tworzenia dodatkowych klasyfikacji.
8. Ostateczna i wiążąca interpretacja Regulaminu przysługuje Organizatorowi Biegu. Wszelkie dodatkowe informacje będą zamieszczane na stronie www.mosir.zakopane.eu
Kontakt: biuro MOSiR Zakopane 182073966 oraz Leszek Behounek 517589080