Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakopane - WIRTUALNY ZAKOPIAŃSKI BIEG SYLWESTROWY 2020

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

     

logobip

tn plakat sylwester Między 17 a 31 grudnia br MOSiR Zakopane organizuje Wirtualny Bieg Sylwestrowy Oznacza to że zawodnik indywidualnie ustala, gdzie będzie start i meta jego biegu oraz jak będzie przebiegać trasa.Dystans 5 km może pokonać w wybranym przez siebie terenie.

Poniżej regulamin.

 WIRTUALNY ZAKOPIAŃSKI BIEG SYLWESTROWY 2020
REGULAMIN
Organizator – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem
Patronat medialny – Tygodnik Podhalański i www.podhale-sport.pl
I. CEL ZAWODÓW
1. Promocja miasta Zakopane i Powiatu tatrzańskiego.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
3. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
II. TERMIN, TRASA I DYSTANS
Bieg odbędzie się między 17 a 31 grudnia 2020 r. włącznie. Bieg odbędzie się na dystansie 5 km.
1. Bieg ma charakter wirtualny. Oznacza to, że zawodnik indywidualnie ustala, gdzie będzie start i meta jego biegu oraz jak będzie przebiegać trasa.
2. Zawodnik dystans 5 km może pokonać w wybranym przez siebie terenie.
3. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania wszelkich środków ostrożności podczas biegu, oraz przestrzegania aktualnych zaleceń sanitarnych.
4. Bieg może zostać odwołany w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu przyczyn niezależnych od organizatora.
III. LIMIT I POMIAR CZASU
1. Każdy zawodnik zaplanowaną przez siebie trasę pokonuje biegiem, marszobiegiem lub marszem.
2. Każdy uczestnik dokonuje pomiaru dowolnym urządzeniem wyposażonym w GPS. Może to być aplikacja mobilna w telefonie, zegarek sportowy itp. Ważne, aby była możliwość przesłania zdjęcia/zrzutu ekranu pokazującego bieg.
3. Po ukończeniu biegu uczestnik wysyła swój wynik na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenie wymaga wpisania uzyskanego czasu oraz dołączenia zdjęcia lub zrzutu ekranu pokazującego pokonaną trasę wraz z widocznym dystansem i czasem. Dystans biegu nie może być krótszy niż 5 km. Przesłany wynik może być zweryfikowany pod względem prawdziwości jego wykonania.
4. Zawodników nie obowiązuje limit czasu, poza faktem, że bieg musi odbyć się w dniach między 17 a 31 grudnia 2020 r. w godzinach od 00.01 – 17 grudnia do 23.59 – 31 grudnia 2020 r.
IV. UCZESTNICTWO
1. Zgłoszenie uczestnictwa zawierające: imię, nazwisko, rok urodzenia, klub/miasto należy przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 27 grudnia 2020 roku włącznie.
2. Dzieci i młodzież mogą startować pod opieką osób dorosłych.
3. Zgłoszenia oraz opłaty osób niepełnoletnich mogą być realizowane tylko przez ich opiekunów.
4. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za uczestnictwo swoich podopiecznych i za ich bezpieczeństwo podczas biegu.
5. Organizator nie dopuszcza do udziału w biegu osób na rolkach, hulajnogach, deskorolkach, rowerach oraz innych urządzeniach mechanicznych.
6. Zapisując się na Wirtualny Zakopiański Bieg Sylwestrowy zawodnik deklaruje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
V. OPŁATY
1. Za zgłoszenie uważa się dokonanie zgłoszenia na adres e-mail i opłacenie udziału w biegu. Opłacenie startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Zwolnieni z opłat startowych są uczniowie szkół z terenu powiatu tatrzańskiego. Zgłoszenie i przesłanie wyniku biegu na adres e-mail jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Opłata za udział w biegu wynosi 10 zł. Opłaty należy dokonać na: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem, nr. rachunku: 44 1240 5136 1111 0010 5600 9502, tytuł przelewu: opłata startowa za Bieg Sylwestrowy, imię, nazwisko, rok urodzenia. Uprzejmie prosimy, aby opłaty za udział w Biegu Sylwestrowy dokonywać najpóźniej do dnia 27.12.2020
Zawodnik w ramach opłaty startowej otrzymuje po ukończeniu biegu i zarejestrowaniu wyniku pamiątkowy medal.
3. Zawodnicy spoza Zakopanego, którzy wybiorą opcję przesyłki medalu za pośrednictwem poczty (listem zwykłym) zobowiązani są do podania w zgłoszeniu danych do przesyłki.
VI. KLASYFIKACJE
1. Zawodnicy w biegu zostaną sklasyfikowani w kategorii Open i następujących kategoriach wiekowych:
Junior K/M do 16 lat osoby urodzone w roku 2004 i młodsze
Senior K/M do 39 lat osoby urodzone w roku 1981 - 2003
Masters K/M od 40 do 49 lat osoby urodzone w latach 1971 – 1980
Weteran I K/M od 50 do 59 lat osoby urodzone w latach 1961 – 1970
Weteran II K/M urodzeni w roku 1960 i starsze
Ze względu na charakter biegu Organizator nie przewiduje nagród dla zwycięzców w/w kategorii.
VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegu oraz klasyfikacji zawodników.
2. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania swoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.
VIII. UWAGI KOŃCOWE
1. Zawodnik poprzez zgłoszenie do udziału w Biegu potwierdza, iż startuje w biegu indywidualnie i na własną odpowiedzialność oraz ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
2. Wysłanie zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty startowej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w nim na własną odpowiedzialność.
3. We wszystkich sprawach nieobjętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.
4. Bieg jest zaliczany do punktacji VI Zakopiańskiej Ligi Biegowej 2020 – każdy sklasyfikowany zawodnik otrzyma 20 punktów.