Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakopane - BIEG SZTAFET 101 na 101

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

     

logobip

logo 101 na 101 19 października br na stadionie lekkoatletycznym zakopiańskiego COS rozgrane zostaną zawody BIEG SZTAFET - 101 KILOMETRÓW NA 101-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. Są one finałem
projektu „SPORTOWA MOC W RODZINIE - 101 na 101”realizowanego ze środków z funduszu
prewencyjnego PZU – POMOC TO MOC zrealizowanego przez Fundację Integracji Przez Sport HANDICAP Zakopane. Poniżej szczegóły.

 Formularz zgłoszenia tutaj

REGULAMIN
BIEG SZTAFET 101 na 101
Organizatorzy - Fundacja HANDICAP Zakopane, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem
Sponsor wydarzenia – PZU - POMOC TO MOC
Patronat medialny – maratony polskie,
Partner Biegu – Centralny Ośrodek Sportu w Zakopanem,
Zawody BIEG SZTAFET - 101 KILOMETRÓW NA 101-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI są finałem
projektu „SPORTOWA MOC W RODZINIE - 101 na 101”realizowanego ze środków z funduszu
prewencyjnego PZU – POMOC TO MOC zrealizowanego przez Fundację Integracji Przez Sport HANDICAP
Zakopane
I. CEL ZAWODÓW
1. Upamiętnienie 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
2. Integracja obywatelska wokół wydarzeń patriotycznych.
3. Promocja bezpiecznej aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia .
4. Promocja miasta Zakopane i jego historii.
5. Integracja i aktywizacja rodzin oraz osób z niepełnosprawnością
II. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTU
1. Bieg odbędzie się w dniu 19 października 2019 r. na stadionie lekkoatletycznym COS Zakopane w
godzinach 9.00 – 17.00

III. SPOSÓB ROZGRYWANIA ZAWODÓW - BIEG GŁÓWNY (tory nr.1,2,3)
Bieg ma charakter sztafety. Dystans do pokonania to 101 kilometrów, w tym 1 kilometr w formule
integracyjnej (wszyscy biegacze wspólnie), a 100 km w biegu sztafetowym. W sztafecie biorą udział 10
osobowe drużyny, mogą być mieszane. Dopuszcza się udział sztafet o mniejszej ilości zawodników. Każda
drużyna wyznacza Kapitana, który decyduje o kolejności zmian i ilości okrążeń przebiegniętych przez
każdego członka drużyny. Zawodnik po pokonaniu minimum jednego okrążenia przekazuje pałeczkę
następnemu zawodnikowi z drużyny w specjalnie wyznaczonej strefie zmian. W przypadku kontuzji
zawodnika, drużyna ma prawo kontynuować współzawodnictwo w pomniejszonym składzie. Nie ma
możliwości zmiany zawodnika na innego ani uzupełnienia składu sztafety po odebraniu pakietu startowego
przez kapitana.
Uwaga: w ramach Biegu Sztafet zostanie podjęta próba bicia rekordu świat w maratonie mężczyzn.
Sztafeta musi pokonać dystans 42.195 km w czasie poniżej 2.01.39 (2 godziny 1 minuta i 39 sekund). Dla
drużyny, która osiągnie taki wynik Organizator przygotuje pamiątkowy puchar.
Oprócz sztafet rywalizujących w zawodach (tory 1-3), na torach zewnętrznych (4-6) będą biegali uczestnicy
„SZTAFETY Z FLAGĄ” w otwartym biegu rekreacyjnym.

III-A. SPOSÓB ROZGRYWANIA ZAWODÓW- BIEG ‘SZTAFET Z FLAGĄ’ (tory nr.4,5,6)
„SZTAFETY Z FLAGĄ” są sztafetami otwartymi dla wszystkich, których celem jest włączanie do udziału jak
największej ilości biegaczy. Do „sztafet z flagą” dołączyć może każda chętna osoba, w dowolnym
momencie, dowolną ilość razy, po rejestracji przed startem w biurze „SZTAFET Z FLAGĄ” ( przy wejściu na
stadion LA). Dla uczestników „SZTAFET Z FLAGĄ” nie ma ograniczeń wiekowych (nieletni do 18 r. życia za
pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna).
Każdy zawodnik biegnący w „SZTAFECIE Z FLAGĄ” pokonuje z flagą samodzielnie, lub z asystą dystans 1
okrążeni: po oddaniu flagi otrzymuje 1 naklejkę z logo imprezy. Po zebraniu 6 lub więcej naklejek uczestnik
„SZTAFETY Z FLAGĄ” otrzymuje pamiątkowy medal przygotowany specjalnie z okazji Biegu Sztafet 101 na
101 . Jedna osoba może otrzymać tylko jeden medal.
W „SZTAFECIE Z FLAGĄ” w jednej zmianie mogą pobiec równocześnie 2,3 i więcej osób, max.10 osób (np. rodzice+ dzieci lub osoba z niepełnosprawnością +opiekun, itp) – jednak wszyscy muszą biec z flagą.
Do wyniku „SZTAFETY Z FLAGĄ” wliczony będzie dystans przebiegnięty przez każdego biegacza z flagą.
Biegacze „SZTAFET Z FLAGĄ” biegną tylko po torach nr 4,5,6, i nie mają prawa wstępu na tory nr.1,2,3 na całym okrążeniu bieżni lekkoatletycznej ani na teren wewnątrz bieżni. Tory będą odgrodzone pachołkami li znacznikami. Należy zachować ostrożność w czasie przebywania na bieżni.

IV. LIMIT I POMIAR CZASU
1. Liczba sztafet które mogą wystartować w zawodach ograniczona jest do 20 zespołów i 1 otwartej „SZTAFETY Z FLAGĄ”.
2. Limit czasu na pokonanie dystansu 100 km wynosi 8 godzin. 1 kilometr wykonany będzie w formule integracyjnej.
3. Każda sztafeta uczestnicząca w zawodach otrzyma na odprawie od Organizatora biało – czerwoną pałeczkę sztafetową z chipem umożliwiającym elektroniczną rejestrację przebiegniętych okrążeni, oraz koszulki dla każdego biegacza sztafety w biegu głównym.
4. Dla SZTAFETY Z FLAGĄ przygotowane będzie 10 flag z chipem rejestrującym przebiegnięte okrążenia.

V. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszeń można dokonywać do dnia 15 października 2019 drogą elektroniczną na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na specjalnie przygotowanym formularzu zgłoszeniowym (w załączeniu). Kapitan drużyny wypełnia formularz zgłoszeniowy i wysyła skan na podany adres email lub przynosi do biura zawodów. Wszelkie zmiany w składzie drużyny może zgłaszać tylko i wyłącznie Kapitan drużyny.
2. Pakiety startowe odbierać można w dniu biegu w godzinach pracy biura, zgodnie z Rozdziałem VII niniejszego regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej / zgłoszeń w momencie przekroczenia limitu zgłoszonych sztafet. Pierwszeństwo udziału w biegu mają sztafety, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową.

VI. UCZESTNICTWO
1. Prawo uczestnictwa w biegu głównym mają osoby które w dniu zawodów mają ukonczone16 lat. w biegu SZTAFET Z FLAGĄ nie obowiązuje limit wiekowy.
2. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza: że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach, że został poinformowany przez Organizatora o trudności zawodów, że zdaje sobie sprawę z zagrożenia dla zdrowia i życia mogących wyniknąć z udziału w zawodach, ze godzi się na nie i bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność, że wyraża zgodę na pozyskanie podczas zawodów i bezpłatne publikowanie jego wizerunku, oraz na pozyskiwanie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.
3. Dla sztafet zapisanych do biegu w terminie po 7 października 2019 r, organizator nie gwarantuje otrzymania koszulek w zgłoszonych przez sztafety rozmiarach. Zadeklarowany rozmiar koszulki nie podlega wymianie.
4. Za osoby niepełnoletnie „Zgodę na udział w SZTAFECIE Z FLAGĄ” podpisuje rodzic lub opiekun.
5. W pakiecie startowym sztafety biegu głównego otrzymują pałeczkę sztafetową z chipem elektronicznym, numer startowy i pamiątkowe koszulki techniczne każdego zgłoszonego, w trakcie biegu bufet, a po zakończeniu rywalizacji pamiątkowy medal . W biegu głównym zalecany start w koszulce „Biegu Sztafet 101/101”. Podczas dekoracji na podium – koszulki Biegu Sztafet 101/101” obowiązkowe.
6. Podczas biegu głównego wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona.
7. Strefa odpoczynku i regeneracji (sala zapasów COS)– tylko dla zawodników biegu głównego Strefa odpoczynku SZTAFET Z FLAGĄ w holu Pawilonu.

VII. OPŁATY
1. Opłata startowa za udział w biegu głównym wynosi: 100 zł od całej sztafety, udział w SZTAFETACH Z FLAGĄ jest bezpłatny.
2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
3. Opłat należy dokonywać na: Fundacja Integracji Przez Sport HANDICAP Zakopane, 34-500 Zakopane, Jagiellonska7, nr konta 09 1240 5165 1111 0010 5958 7537. W tytule płatności podajemy nazwę sztafety, nazwisko kapitana i nazwę biegu „Bieg Sztafet 101/101”
4. Opłacenie startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5. Istnieje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione. W takim przypadku osoba odbierająca powinna posiadać upoważnienie podpisane przez Kapitana drużyny.

VIII. BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów mieścić się będzie w pawilonie przy stadionie LA na terenie COS OPO Zakopane, ul. Bronisława Czecha 1 i czynne będzie w dniu 19 października, w godzinach 8.00 – 8.45
2. Biuro rejestracji biegaczy do „Sztafet z flagą” będzie przy wejściu na stadion LA w namiocie Fundacji HANDICAP Zakopane, i działać będzie od godz.8.30. Tam należy zgłaszać się z nalepkami po odbiór medalu za pokonanie min.6 okrążeń.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Orkana 2, 34-500 Zakopane w celu prowadzenia usługi rejestracji do zawodów, zarządzania zgłoszeniami do zawodów. Moje dane przetwarzane będą od momentu zgłoszenia do zawodów do momentu wycofania przeze mnie zgody lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego i prawo do przeniesienia danych.

X. KLASYFIKACJA Sztafety w biegu głównym (100km) zostaną sklasyfikowane w kategorii Open. Wygrywa sztafeta, która w najkrótszym czasie pokona dystans 100 kilometrów lub w czasie 8 godzin pokona najdłuższy dystans. SZTAFETY Z FLAGĄ zostaną sklasyfikowane wg osiągniętego dystansu w czasie 8 godzin.

XI. NAGRODY
– BIEG GŁÓWNY NA DYSTANSIE 100 KM
1 miejsce – puchar/statuetka dla sztafety i 10 statuetek indywidualnych
2 miejsce – puchar/statuetka dla sztafety i 10 statuetek indywidualnych
3 miejsce – puchar/statuetka dla sztafety i 10 statuetek indywidualnych
4-20 miejsce – statuetka dla sztafety Medale pamiątkowe dla wszystkich uczestników sztafet w biegu głównym.

Pamiątkowe koszulki dla uczestników Biegu Sztafet. NAGRODY W BIEGU SZTAFET Z FLAGĄ: Statuetka dla „SZTAFETY Z FLAGĄ” za osiągniecie dystansu 100km Medale dla uczestników „SZTAFET Z FLAGĄ”, którzy pokonają co najmniej 6 razy okrążenie stadionu (na podstawie zebranych 6 naklejek , otrzymanych po pokonaniu 1 okrążenia).

XII. UWAGI KOŃCOWE
1. Kontakt do organizatora tel. 517589080, 182073966, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Nie dopuszcza się startu zawodników ze zwierzętami.
3. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną na czas trwania zawodów.
4. Zawody odbędą się bez względu na pogodę
5. Komisję sędziowską powołuje Organizator.
6. Nagrody dla zwycięzców mogą być odebrane tylko w trakcie dekoracji.
Nagrody nie będą wydawane innym osobom ani wysyłane pocztą.
7. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.mosir.zakopane.eu
8. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.
9. Bieg zaliczany jest do punktacji Zakopiańskiej Ligi Biegowej. Uczestnicy sztafet, które w limicie czasu (8 godzin) pokonają minimum 80 kilometrów otrzymują punkty ZLB jak za biegi indywidualne 1 miejsce – 60 punktów, 2 miejsce – 55 punktów, 3 miejsce – 50 punktów, itd (dla każdego zawodnika). Uczestnicy sztafet, które w limicie czasu pokonają krótszy dystans otrzymują punkty jak za udział (10 punktów).

Uwaga: w ramach Biegu Sztafetowego zostanie podjęta próba bicia rekordu świat w maratonie mężczyzn. Sztafeta musi pokonać dystans 42.195 km w czasie poniżej 2.01.39 (2 godziny 1 minuta i 39 sekund). Dla drużyny, która osiągnie taki wynik Organizator przygotuje pamiątkowy puchar.