Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakopane - I TATRZAŃSKA MILA O PUCHAR STAROSTY

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

     

logobip

27 września o godz 10.00 na estakadzie na ul Powstańców Śląskich z okazji otwarcia  rozegrany zostanie bieg uliczny na dystansie 1 mili (1609 m ) o Puchar Starosty. Organizatorami zawodów są Starostwo Powiatowe i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem Szczegóły poniżej.

 

 

REGULAMIN

Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Zakopanem
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
27 września (sobota) – estakada na ulicy Powstańców Śląskich
CEL ZAWODÓW:
Promowanie aktywności fizycznej i zachowań prozdrowotnych wśród mieszkańców Powiatu Tatrzańskiego i turystów.
Promowanie atrakcyjnych miejsc na terenie miasta Zakopane i Powiatu Tatrzańskiego
Wzbogacenie oferty sportowo – rekreacyjnej miasta i powiatu.

TRASA
Bieg zostanie rozegrany na estakadzie na ulicy Powstańców Śląskich na dystansie 1 mili (1609 metrów) - nawierzchnia asfaltowa, trasa atestowana.
UCZESTNICTWO
1. Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która dnia 27 września zapisze się w biurze zawodów.
2. Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub podpisanie oświadczenia o udziale w biegu na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
3. Zawodnik musi okazać w biurze zawodów dokument celem weryfikacji danych osobowych.
4. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów.
5. Udział w zawodach jest bezpłatny.

KLASYFIKACJE ORAZ NAGRODY
Zawodnicy będą klasyfikowani w kategoriach open kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych: K 35, M 35, K 50, M 50, K 50+, M 50+
Za miejsca I – III w kategorii OPEN zawodnicy otrzymują puchary, a za miejsca IV - VI w kategorii OPEN dyplomy ufundowane przez Starostę Tatrzańskiego
PROGRAM ZAWODÓW
9.00 – 9.45 - wydawanie numerów startowych – estakada na ulicy Powstańców Śląskich
10.00 - start biegu
11.15 – dekoracja zwycięzców
VIII. UWAGI KOŃCOWE
1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
2. Komisję sędziowską powołuje Organizator.
3. Koszty związane z organizacją zawodów pokrywa Starostwo Tatrzańskie i MOSiR Zakopane.
4. Organizator zapewnia opiekę medyczną lecz nie ubezpiecza zawodników na czas trwania zawodów.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian i interpretacji regulaminu.
6. Nagrody dla zwycięzców mogą być odebrane tylko w trakcie dekoracji zwycięzców. Nagrody nie będą wydawane innym osobom ani wysyłane pocztą.
7. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie biorą udział w zawodach na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych.
8. Zawodnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawodów (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz.883).
9. Osoby udzielające szczegółowych informacji na temat biegu: Leszek Behounek – 517589080, Wiesław Watras - 608326315