Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakopane - Informacja o placach zabaw

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

     

logobip

tn 21. Plac Zabaw oś. Szymony 1 Po długiej przerwie uruchamiamy dla dorosłych, młodzieży siłownie zewnętrzne oraz dla najmłodszych dzieciaczków place zabaw :) Wszystkich prosimy o przeczytanie regulaminów COViD-19 oraz o zachowanie bezpieczeństwa i przestrzeganie regulaminów obiektów i regulaminów COViD-19 .

 

 

 

 

 

tn 17

 

 Poniżej regulaminy korzystania z obiektów.

Regulamin korzystania z placu zabaw Skwer Pawlicy pandemii COVID - 19
od dnia 4 lipca 2020 r. do odwołania
Każdy rodzic/opiekun, którego dziecko będzie korzystać z placu zabaw obowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
1. Zarządcą placu zabaw Skwer Pawlicy jest MOSiR Zakopane.
2. Plac zabaw będzie czynny od poniedziałku do niedzieli w godz. 9:00 – 20:00
3. Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).
4. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują). Osoby które nie są w stanie zachować 2 metrowego dystansu powinni zakrywać usta i nos.
5. W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
6. Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe – nie w kierunku innych).
7. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie na placu zabaw.
8. Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
9. Zabrania się spożywania posiłków na placu zabaw .
10. W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw.
11. W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub wyprane. Zabrania się pozostawiania zabawek na placu zabaw. Zabawki pozostawione będą wyrzucane przez obsługę placu zabaw.
12. Dezynfekcja placu zabaw odbywać się będzie po zamknięciu placu.
13. W razie naruszenia obowiązujących zasad dla pandemii koronawirusa i powyższego regulaminu administrator ma prawo usunąć korzystającego z placu
zabaw lub całą grupę z terenu obiektu w skrajnych przypadkach zostanie wezwana Straż Miejska lub Policja.
14. Na terenie obiektu oprócz regulaminu określającego funkcjonowania placu w szczególnym rygorze sanitarnym obowiązuje Regulamin ogólny obiektu
Ważne telefony
MOSiR Zakopane 182066971, 182073966 lub 517589080
Straż Miejska w Zakopanem tel. 18 20 20 478
Komenda Policji w Zakopanem tel. 47 83 47 400
Informacje o postępowaniu w przypadku podejrzenia zakażenia COVID - 19
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznaw Zakopanem
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-18:00
18 20 68 697
w weekendy na numer alarmow y 503 677 313
Sz pital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 18 20 120 21
Uwaga!!!!
Jeżeli nie chcesz stosować się do zapisów regulaminu nie korzystaj z placu zabaw
Dyrektor MOSiR Zakopane

+*******

Regulamin korzystania z siłowni zewnętrznej Przewodników Tatrzańskich w okresie pandemii COVID - 19
od dnia 7 lipca 2020 r. do odwołania
Każdy korzystający z siłowni zewnętrznej obowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
1. Administratorem siłowni zewnętrznej jest MOSiR Zakopane.
2. Siłownia będzie czynna od poniedziałku do niedzieli w godz. 9:00 – 20:00
3. Uczestnikiem siłowni może być osoba dorosła zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
4. Ilość osób korzystających z urządzeń siłowni zewnętrznej może być równa lecz nie większa niż ilość urządzeń . Korzystający z urządzeń powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).
5. W sytuacji, gdy nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
6. Wszystkie osoby korzystające z siłowni zewnętrznej obowiązane są posiadać ze sobą płyn do dezynfekcji i przed a także po ćwiczeniu na urządzeniu przetrzeć miejsca urządzeń do ćwiczeń z , którymi będą mieć lub mieli kontakt.
7. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk każdorazowo po zakończony ćwiczeniu.
8. Zabrania się spożywania posiłków na terenie obiektu .
9. Dezynfekcja obiektu odbywać się będzie po zamknięciu obiektu.
10. W razie naruszenia obowiązujących zasad dla pandemii koronawirusa i powyższego regulaminu administrator ma prawo usunąć korzystającego z obiektu lub całą grupę z terenu obiektu w skrajnych przypadkach zostanie wezwana Straż Miejska lub Policja.
11. Na terenie obiektu oprócz regulaminu określającego funkcjonowanie w szczególnym rygorze sanitarnym obowiązuje Regulamin ogólny obiektu
Ważne telefony
MOSiR Zakopane 182066971, 182073966 lub 517589080
Straż Miejska w Zakopanem tel. 18 20 20 478
Komenda Policji w Zakopanem tel. 47 83 47 400
Informacje o postępowaniu w przypadku podejrzenia zakażenia COVID - 19
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznaw Zakopanem
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-18:00
18 20 68 697
w weekendy na numer alarmow y 503 677 313
Sz pital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 18 20 120 21
Uwaga!!!!
Jeżeli nie chcesz stosować się do zapisów regulaminu nie korzystaj z obiektu
Dyrektor MOSiR Zakopane

*********

Regulamin korzystania z siłowni zewnętrznej Skwer Pawlicy w okresie pandemii COVID - 19
od dnia 4 lipca 2020 r. do odwołania
Każdy korzystający z siłowni zewnętrznej obowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
1. Zarządcą siłowni zewnętrznej jest MOSiR Zakopane.
2. Siłownia będzie czynna od poniedziałku do niedzieli w godz. 9:00 – 20:00
3. Uczestnikiem siłowni może być osoba dorosła zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
4. Ilość osób korzystających z urządzeń siłowni zewnętrznej może być równa lecz nie większa niż ilość urządzeń . Korzystający z urządzeń powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).
5. W sytuacji, gdy nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
6. Wszystkie osoby korzystające z siłowni zewnętrznej obowiązane są posiadać ze sobą płyn do dezynfekcji i przed a także po ćwiczeniu na urządzeniu przetrzeć miejsca urządzeń do ćwiczeń z , którymi będą mieć lub mieli kontakt.
7. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk każdorazowo po zakończony ćwiczeniu.
8. Zabrania się spożywania posiłków na terenie obiektu .
9. Dezynfekcja obiektu odbywać się będzie po zamknięciu obiektu.
10. W razie naruszenia obowiązujących zasad dla pandemii koronawirusa i powyższego regulaminu administrator ma prawo usunąć korzystającego z obiektu lub całą grupę z terenu obiektu w skrajnych przypadkach zostanie wezwana Straż Miejska lub Policja.
11. Na terenie obiektu oprócz regulaminu określającego funkcjonowanie w szczególnym rygorze sanitarnym obowiązuje Regulamin ogólny obiektu
Ważne telefony
MOSiR Zakopane 182066971, 182073966 lub 517589080
Straż Miejska w Zakopanem tel. 18 20 20 478
Komenda Policji w Zakopanem tel. 47 83 47 400
Informacje o postępowaniu w przypadku podejrzenia zakażenia COVID - 19
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznaw Zakopanem
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-18:00
18 20 68 697
w weekendy na numer alarmow y 503 677 313
Sz pital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 18 20 120 21
Uwaga!!!!
Jeżeli nie chcesz stosować się do zapisów regulaminu nie korzystaj z obiektu
Dyrektor MOSiR Zakopane.

 

 

**********

Regulamin korzystania z placu zabaw na oś. Szymony pandemii COVID - 19
od dnia 4 lipca 2020 r. do odwołania
Każdy rodzic/opiekun, którego dziecko będzie korzystać z placu zabaw obowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
1. Administratorem placu zabaw oś. Szymony jest MOSiR Zakopane.
2. Plac zabaw będzie czynny od poniedziałku do niedzieli w godz. 9:00 – 19:00
3. Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).
4. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują). Osoby które nie są w stanie zachować 2 metrowego dystansu powinni zakrywać usta i nos.
5. W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
6. Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe – nie w kierunku innych).
7. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie na placu zabaw.
8. Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
9. Zabrania się spożywania posiłków na placu zabaw .
10. W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw.
11. W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub wyprane. Zabrania się pozostawiania zabawek na placu zabaw. Zabawki pozostawione będą wyrzucane przez obsługę placu zabaw.
12. Dezynfekcja placu zabaw odbywać się będzie po zamknięciu placu.
13. W razie naruszenia obowiązujących zasad dla pandemii koronawirusa i powyższego regulaminu administrator ma prawo usunąć korzystającego z placu
zabaw lub całą grupę z terenu obiektu w skrajnych przypadkach zostanie wezwana Straż Miejska lub Policja.
14. Na terenie obiektu oprócz regulaminu określającego funkcjonowania placu w szczególnym rygorze sanitarnym obowiązuje Regulamin ogólny obiektu
Ważne telefony
MOSiR Zakopane 182066971, 182073966 lub 517589080
Straż Miejska w Zakopanem tel. 18 20 20 478
Komenda Policji w Zakopanem tel. 47 83 47 400
Informacje o postępowaniu w przypadku podejrzenia zakażenia COVID - 19
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznaw Zakopanem
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-18:00
18 20 68 697
w weekendy na numer alarmow y 503 677 313
Sz pital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 18 20 120 21
Uwaga!!!!
Jeżeli nie chcesz stosować się do zapisów regulaminu nie korzystaj z placu zabaw
Dyrektor MOSiR Zakopane

 

******

Regulamin korzystania z placu zabaw w Parku Miejskim
w okresie pandemii COVID - 19
od dnia 4 lipca 2020 r. do odwołania
Każdy rodzic/opiekun, którego dziecko będzie korzystać z placu zabaw
obowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
1. Zarządcą placu zabaw w Parku Miejskim jest MOSiR Zakopane.
2. Plac zabaw będzie czynny od poniedziałku do niedzieli w godz. 9:00 – 19:00
3. Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).
4. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący
co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).
Osoby które nie są w stanie zachować 2 metrowego dystansu powinni zakrywać usta
i nos.
5. W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego
wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację
z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
6. Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie
higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem
podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi
uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe –
nie w kierunku innych).
7. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo
po zakończonej zabawie na placu zabaw.
8. Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym
z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
9. Zabrania się spożywania posiłków na placu zabaw .
10. W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby
należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw.
11. W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie
powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom,
a po powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub wyprane.
Zabrania się pozostawiania zabawek na placu zabaw. Zabawki pozostawione będą
wyrzucane przez obsługę placu zabaw.
12. Dezynfekcja placu zabaw odbywać się będzie po zamknięciu placu.
13. W razie naruszenia obowiązujących zasad dla pandemii koronawirusa
i powyższego regulaminu administrator ma prawo usunąć korzystającego z placu
zabaw lub całą grupę z terenu obiektu w skrajnych przypadkach zostanie wezwana Straż Miejska lub Policja.
14. Na terenie obiektu oprócz regulaminu określającego funkcjonowania placu w szczególnym rygorze sanitarnym obowiązuje Regulamin ogólny obiektu
Ważne telefony
MOSiR Zakopane 182066971, 182073966 lub 517589080
Straż Miejska w Zakopanem tel. 18 20 20 478
Komenda Policji w Zakopanem tel. 47 83 47 400
Informacje o postępowaniu w przypadku podejrzenia zakażenia COVID - 19
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznaw Zakopanem
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-18:00
18 20 68 697
w weekendy na numer alarmow y 503 677 313
Sz pital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 18 20 120 21
Uwaga!!!!
Jeżeli nie chcesz stosować się do zapisów regulaminu nie korzystaj z placu zabaw
Dyrektor MOSiR Zakopane

covid