Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakopane - XXXVI OGÓLNOPOLSKI „BIEG GĄSIENICÓW” 2020 r.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

     

logobip

tn plakat gasienicow 16 lutego br na trasach biegowych zakopiańskiego COS rozegrany zostanie XXXVI Ogólnopolski Bieg Gąsieniców. Regulamin i szczegóły poniżej.

REGULAMIN

1. Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem

2. Cel zawodów:
Promowanie aktywności fizycznej i zachowań prozdrowotnych wśród mieszkańców Zakopanego, Powiatu Tatrzańskiego i turystów.
Promowanie atrakcyjnych miejsc na terenie miasta Zakopane i Powiatu Tatrzańskiego
Wzbogacenie oferty sportowo – rekreacyjnej miasta i powiatu.
Przybliżenie historii narciarstwa biegowego na Podhalu
Możliwość zdobycia punktów rankingowych VI Zakopiańskiej Ligi Biegowej

3. Termin i miejsce:
16.02.2020 /niedziela/godz. 10.00, Trasy biegowe COS Zakopane

4. Zapisy:
Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną na stronie internetowej www.mosir.zakopane.eu lub w biurze zawodów w dniu 16.02.2020.

5. Opłata startowa:
Dorośli – 30 złotych, osoby urodzone w roku 1950 i wcześniej oraz młodzież szkolna (na podstawie ważnej legitymacji szkolnej) – 10 złotych
Opłata za udział w biegu będzie pobierana w dniu zawodów 16.02.2020 w biurze zawodów.

6. Kategorie wiekowe:
Junior (2003 i młodsi) K/M
Senior (2002 – 1981) K/M
Masters (1980 – 1971) K/M
Weteran 1 (1970 – 1961) K/M
Weteran 2 K (1960 i starsze),Weteran 2 M (1960 – 1951)
Superweteran (1950 i starsi) M – tylko mężczyźni
Dystans: Kobiety 5 km, mężczyźni – 10 km
Zawody rozegrane zostaną stylem klasycznym.
Sposób rozegrania zawodów zależy od warunków śniegowych i ilości zgłoszonych zawodników.

7. Biuro zawodów – w miejscu startu czynne od godziny 8.30 do 9.30

8. Nagrody: za pierwsze III miejsca w kategoriach wiekowych – medale.
Dekoracja zawodników odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu zawodów. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg zgodnie z regulaminem otrzymają pamiątkowy medal biegu.

9. Uczestnik Biegu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia następującej treści:
„Dysponuję odpowiednim stanem zdrowia oraz poziomem umiejętności i doświadczenia pozwalającym na bezpieczne przebycie trasy. Zdaję sobie sprawę z trudności i niebezpieczeństw związanych z udziałem w biegu oraz konsekwencji zdrowotnych mogących być następstwem udziału w zawodach. Biorę w nich udział na własną odpowiedzialność. Podpisem swoim akceptuję zapisy regulaminu”. Za osobę niepełnoletnią oświadczenie podpisuje rodzic bądź opiekun prawny.
Ze względu na warunki atmosferyczne Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów, zmiany terminu, dystansu lub miejsca rozgrywania zawodów.

10. Ochrona danych osobowych:
Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
Uczestnik ma prawo do: żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania swoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie zawodów i jego ostatecznej interpretacji.

Wyniki biegu zaliczane są do klasyfikacji VI Zakopiańskiej Ligi Biegowej.

Dodatkowe informacje: tel. 182066971, 608326315