Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakopane - RUSZYŁY ZAPISY NA BIEG HASIORA!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

     

logobip

BH plakatSerdecznie zapraszamy do udziału w II Biegu Hasiora, organizowanym tym razem w ramach jubileuszu 130-lecia Muzeum Tatrzańskiego!
W tym roku, oprócz kategorii open oraz kategorii wiekowych, przewidzieliśmy także kategorię specjalną dla pracowników muzeów (szczegóły w regulaminie).

 zapisy

Start: Kuźnice
Meta: Galeria Władysława Hasiora
Dystans: 5km

Uwaga, dla zwycięzców są przewidziane nagrody pieniężne!

Każdy zgłoszony uczestnik otrzyma medal oraz pamiątkową koszulkę (edycja limitowana).

Partner: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Bieg jest dofinansowany dzięki uprzejmości pana Rafała Sonika i Gemini Holding

II BIEG HASIORA – DYSTANS 5 KM

REGULAMIN

Organizator – Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
Partner – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem

Patronat medialny – Radio Kraków, TVP3 Kraków, Tygodnik Podhalański, Watra, Infogram, Zakopane.pl

Patronat Honorowy: Burmistrz Miasta Zakopane

Sponsor: Rafał Sonik i Gemini Holding

 

CEL ZAWODÓW
Przybliżenie twórczości Władysława Hasiora oraz jego kariery sportowej.
Promocja Muzeum Tatrzańskiego i Galerii Władysława Hasiora.
Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
Promocja miasta Zakopane i jego historii.

TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTU
Bieg odbędzie się w dniu 16 czerwca 2019 r. w Zakopanem.
Start będzie miał miejsce w Kuźnicach na wysokości sklepu Gama – godzina 9.30
Zakończenie zawodów godzina 10.30 – Galeria Władysława Hasiora.
Uroczysta dekoracja zwycięzców odbędzie się po zakończeniu biegu, o godz. 12.00, przy Galerii Władysława Hasiora.

III. TRASA, DYSTANS
1. Trasa biegu: START Kuźnice na wysokości sklepu Gama – bieg w dół ul. Przewodników Tatrzańskich – skręt w lewo w ul. Bronisława Czecha ścieżką rowerową – pętla – powrót do ronda prawym pasem jezdni – bieg prosto ul. Droga na Bystre – skręt w lewo w Bulwary Słowackiego – skręt w prawo ul. Władysława Broniewskiego – skręt w lewo w Bulwary Słowackiego – prosto w ul. Jagiellońską – skręt w lewo przed Galerię Władysława Hasiora META, dystans 5 km.

 

Trasa przebiega ulicami asfaltowymi, w żadnym miejscu trasa biegu nie prowadzi chodnikami. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu.

 

LIMIT I POMIAR CZASU
Łączna liczba Uczestników ograniczona jest do 300 osób.
Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu wynosi 60 minut.
Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.
Punkty pomiaru czasu rozmieszczone będą na starcie, trasie i mecie. Ominięcie któregokolwiek punktu kontroli pomiaru czasu spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszeń można dokonywać od dnia 8 maja do 13 czerwca drogą elektroniczną na stronie internetowej www.mosir.zakopane.eu
Pakiety startowe odbierać można od dnia 15 czerwca w Galerii Władysława Hasiora przy ul. Jagiellońskiej 18b w godzinach 16-18, zgodnie z Rozdziałem VII niniejszego regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej / zgłoszeń w momencie przekroczenia limitu ilości zgłoszonych Uczestników biegu. Pierwszeństwo udziału w biegu mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową.
Za zawodnika zgłoszonego uznaje się osobę, która zapisała się przez panel zgłoszeniowy i wniosła opłatę startową.

 

UCZESTNICTWO
Wszyscy zawodnicy odbierający pakiet startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa w biurze zawodów.
Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach oraz, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Dla osób zapisanych do biegów w terminie do 5 czerwca 2019 r, organizator zobowiązuje się zapewnić koszulki zgodnie ze zgłoszonym rozmiarem. Po dniu 5 czerwca organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w zgłoszonym przez Uczestnika rozmiarze. Zadeklarowany rozmiar koszulki nie podlega wymianie.
Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna.
W pakiecie startowym uczestnicy otrzymują numer startowy z chipem elektronicznym, agrafki do jego przypięcia i pamiątkową koszulkę, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal.
Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona.
Zawodnicy zobowiązani są poruszać się prawą stroną jezdni.
Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy.
W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami.
Na starcie biegu będzie można oddać depozyt, który zostanie przewieziony na metę.

VII. OPŁATY
Opłata startowa za udział w biegu wynosi: – dla zapisanych i opłaconych zawodników do 13 czerwca – 30 zł, dla młodzieży szkolnej i studentów (na podstawie legitymacji szkolnej bądź studenckiej) – 20 zł, opłata w biurze zawodów jest taka sama jak dla pozostałych uczestników biegu /pkt. VII/1/
– opłata dla pracowników muzeów (przy wydawaniu pakietu startowego należy okazać legitymację muzealną) – 10 zł, opłata w biurze zawodów jest taka sama jak dla pozostałych uczestników biegu /pkt. VII/1/

Wszystkie opłaty uiszczone w biurze zawodów 15 i 16 czerwca – 50 zł
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
Opłat należy dokonywać poprzez panel zgłoszeniowy.
Opłacenie startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Istnieje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione. W takim przypadku osoba odbierająca powinna posiadać upoważnienie podpisane przez Uczestnika biegu.

 

VIII. BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów mieścić się będzie w budynku Galerii Władysława Hasiora przy ul. Jagiellońskiej 18b w Zakopanem i czynne będzie:
w dniu 15 czerwca, w godzinach 16.00 – 18.00
w dniu 16 czerwca, w godzinach 8.00 – 9.00 w miejscu startu (na wysokości sklepu Gama w Kuźnicach) / po tej godzinie pakiety nie będą wydawane/

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo do: żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania swoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.

KLASYFIKACJA
Zawodnicy w biegu zostaną sklasyfikowani w kategorii open kobiet i mężczyzn, w kategorii specjalnej dedykowanej pracownikom muzeów (k/m) oraz w następujących kategoriach wiekowych:

Junior K/M do 16 lat osoby urodzone w roku 2003 i młodsze

Senior K/M do 39 lat osoby urodzone w roku 1980 – 2002

Masters K/M od 40 do 49 lat osoby urodzone w latach 1979 – 1970

Weteran I K/M od 50 do 59 lat osoby urodzone w latach 1969 – 1960

Weteran II K/M urodzeni w roku 1959 i starsi

 

Organizator zastrzega sobie prawo do tworzenia innych klasyfikacji, które zostaną ogłoszone stosownym komunikatem.

 

NAGRODY
Każdy z zawodników biorących udział w zawodach otrzyma koszulkę i pamiątkowy medal. Dla najlepszych zawodników w kategoriach open, kategoriach wiekowych oraz w kategorii specjalnej – przewidziane są nagrody pieniężne (informacja zostanie podana w terminie późniejszym).

Kategoria Open Kobiety / Mężczyźni

1 miejsce

2 miejsce
3 miejsce

 

W kategoriach wiekowych

1 miejsce

2 miejsce
3 miejsce

 

Klasyfikacja specjalna: pracownicy muzeów
1 miejsce
2 miejsce
3 miejsce

 

 

Nagrody w kategorii open i w kategoriach wiekowych nie dublują się.
Organizator przewiduje specjalny upominek dla zwycięzcy pod warunkiem osiągnięcia czasu lepszego od rekordu życiowego Władysława Hasiora na 5km: 15 min. 34 sek.

Po zakończeniu biegu przewidujemy oprowadzanie po Galerii Władysława Hasiora dla uczestników biegu.

 

XII. UWAGI KOŃCOWE
1. Kontakt do organizatora tel.182015205, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 182073966, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
2. Nie dopuszcza się startu zawodników ze zwierzętami.
3. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną na czas trwania zawodów.
4. Zawody odbędą się bez względu na pogodę

Komisję sędziowską powołuje Organizator.
Nagrody dla zwycięzców mogą być odebrane tylko w trakcie dekoracji.
Nagrody nie będą wydawane innym osobom ani wysyłane pocztą.
8. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.muzeumtarzanskie.pl oraz www.mosir.zakopane.eu
9. We wszystkich sprawach nieobjętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.
Bieg jest zaliczany do punktacji Zakopiańskiej Ligi Biegowej.