Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakopane - IX OTWARTE MISTRZOSTWA ZAKOPANEGO W BIEGU POD GÓRĘ PUCHAR POLSKI W SKYRUNNINGU

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

     

logobip

                                                                                                  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

                                                                                  Kalendarz imprez sportowych Wiosna 2022

********************************************************************************************************************************************************************************************************* 

IX OTWARTE MISTRZOSTWA ZAKOPANEGO W BIEGU POD GÓRĘ PUCHAR POLSKI W SKYRUNNINGU 16.07.2022 r.

Zapisy TUTAJ

tn plakat BPG 22

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

RUN FORREST - GREAT COMEBACK! 
800 km

tn Rum Forrest

 

„Run Forrest" powraca… bo przecież trzeba z gór wrócić nad morze :-).

Tym razem macie do pokonania okrągłe 800 km z Zakopanego nad polskie morze do Władysławowa.

Jak zwykle za niezwykle niskie wpisowe - 39 zł otrzymujecie wielomiesięczną super zabawę i motywacje do ruchu, z pełną obsługą informatyczną i możliwością śledzenia swych postępów i rywalizacji z innymi online.

UWAGA !!! Bieg zaliczany do ZLB zasada punktacji taka jak w zeszłym roku czyli
zakończenie pełnego dystansu 800 km = 80 pkt. , jeżeli ktoś nie zaliczy całego
wyzwania punkty będą naliczane zgodnie z przebiegniętym dystansem np: 250 km=25 pkt.

 

tn plakat BPG 22 16 lipca br rozegrane zostaną po raz dziewiąty Otwarte Mistrzostwa Zakopanego w Biegu Pod Górę. Zawody organizowane przez MOSIR  są równocześnie zaliczane do klasyfikacji Pucharu Polski w skyrunningu.

 Poniżej szczegóły.

 

IX OTWARTE MISTRZOSTWA ZAKOPANEGO W BIEGU POD GÓRĘ
PUCHAR POLSKI W SKYRUNNINGU
16.07.2022 r.
REGULAMIN

Patronat honorowy - Burmistrz Miasta Zakopane
Organizator - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem Partnerzy: Polskie Koleje Linowe
Stacja Narciarska Szymoszkowa Stacja Narciarska Harenda Centralny Ośrodek Sportu w Zakopanem Patronat medialny: biegigorskie.pl, Tygodnik Podhalański, tp24.pl

TERMIN ZAWODÓW: 16 lipca (sobota) godz. 8.00 - Bieg na Gubałówkę
godz. 9.30 - Bieg na Stacji Narciarskiej Szymoszkowa
godz. 11.00 - Bieg na Stacji Narciarskiej Harenda
godz. 12.30 - Bieg na Wielką Krokiew – start zawodników co 30 sekund /wg kolejności po 3 biegach/

CEL ZAWODÓW: Promowanie aktywności fizycznej i zachowań prozdrowotnych wśród mieszkańców Zakopanego i turystów. Promowanie miasta Zakopane i Powiatu tatrzańskiego jako miejsca przyjaznego dla biegaczy. Promowanie atrakcyjnych miejsc do uprawiania sportu i rekreacji fizycznej na terenie miasta Zakopane. Wzbogacenie oferty sportowo – rekreacyjnej miasta w sezonie letnim. Zdobycie punktów w klasyfikacji Zakopiańskiej Ligi Biegowej 2022/wg regulaminu ZLB Mistrzostwa wchodzą w cykl Pucharu Polski w Skyrunningu – kategoria biegu S
FORMUŁA ZAWODÓW: Zawody składają się z czterech biegów pod górę: Bieg na Gubałówkę – 1200 metrów/ + 310 metrów (25,8%) – limit 30 min
Bieg na Polanie Szymoszkowej – 1200 metrów/ + 270 metrów (22,5%) - limit 25 min
Bieg na Harendzie – 600 metrów, /+ 210 metrów (35%) - limit 20 min Bieg na Wielką Krokiew – 260 metrów, /+140 metrów (53,8%)!!! - limit 15 min
Łącznie: 3260 metrów przy przewyższeniu 930 metrów (28,5%) Zawody wygrywa zawodnik, którego suma czasów z czterech biegów jest najniższa.
Zawodnikowi, który nie zmieści się w limicie czasu na danej trasie doliczymy 5 min. do limitu. Zawodnik ten zachowa możliwość startu w kolejnych biegach.
Trasy biegów poprowadzone są po stokach narciarskich - biegi na Harendę i Szymoszkową, szlakiem turystycznym - bieg na Gubałówkę, schodami – Bieg na Wielką Krokiew Wszystkich zawodników obowiązuje zakaz używani kijów podczas zawodów.

UCZESTNICTWO 1. Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub podpisanie oświadczenia o udziale w biegu na własną odpowiedzialność. Zawodnicy niepełnoletni startują za zgodą i na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych. 2. Zawodnik musi okazać w biurze zawodów dowód osobisty, paszport lub legitymację szkolną celem weryfikacji danych osobowych. 3. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów.
KLASYFIKACJE Klasyfikacja łączna za cztery biegów w kategorii open kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych:
Mężczyźni: Junior /2007 i młodsi/ Senior /2006 - 1983/ Masters /1982 – 1973/ Weteran I /1972 – 1963/ Weteran II /1962 - 1953/
Superweteran /1952 i starsi/

Kobiety: Junior /2007 i młodsze/ Senior /2006 - 1983/ Masters /1982 – 1973/
Weteran /1972 i starsze/

NAGRODY
W klasyfikacji końcowej za cztery biegi w kategorii open kobiet i mężczyzn nagrody pieniężne w wysokości: 1 miejsce – 400 złotych 2 miejsce – 300 złotych 3 miejsce – 200 złotych w kategoriach wiekowych za miejsca 1 – 3 odpowiednio 150 zł/100 zł/50 zł Nagrody w kategorii open i w kategoriach wiekowych nie kumulują się.
Zawodnik uczestniczący w mniej niż czterech biegach nie będzie uwzględniony w klasyfikacji końcowej.
ZGŁOSZENIA do dnia 12.07.2022 na stronie internetowej: www.mosir.zakopane.eu poprzez panel zgłoszeniowy ( jeżeli limit zawodników nie zostanie wyczerpany). Ustala się limit startujących zawodników na 150.
Zawodnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawodów (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz.883).
WPISOWE – za cztery biegi – 100 zł, Opłata startowa nie może być przeniesiona na innego zawodnika. Za osobę zapisaną uważa się osobę która zapisała się poprzez panel zgłoszeniowy i uiściła opłatę startową
Dla zawodników, którzy zapiszą się i uiszczą opłatę startową do 30 czerwca 2022 organizator przewiduje profesjonalną koszulkę biegową. Osobom, które zapiszą się lub dokonają wpłaty po tym terminie organizator nie gwarantuje koszulek.

PROGRAM MISTRZOSTW piątek 15 lipca 2022 18.00 – 20.00 - wydawanie pakietów startowych – muszla koncertowa w Parku Miejskim.
sobota 16 lipca 2022 7.00 - 7:30 - wydawanie pakietów startowych – przy dolnej stacji kolejki na Gubałówkę.
Ok. godz.16.00 - zakończenie zawodów, wręczenie nagród – Muszla koncertowa w Parku Miejskim

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenia imprezy. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
Uczestnik ma prawo do: żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania swoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.
Zawodnik poprzez dokonanie zgłoszenia oświadcza że został poinformowany przez organizatora o zagrożeniach dla zdrowia i życia wynikających z udziału w zawodach, jest tego świadom, godzi się na nie oraz że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

 

UWAGI KOŃCOWE
1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę, lecz w trosce o bezpieczeństwo zawodników Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu i regulaminu rozgrywania zawodów. 2. Koszty związane z organizacją zawodów pokrywa MOSiR Zakopane. 3. Pozostałe koszty pokrywają zawodnicy lub jednostki delegujące. 4. Nagrody mogą być odebrane tylko w trakcie dekoracji zwycięzców.
5. Organizator nie zapewnia transportu między stacjami.
6. Organizatorowi przysługuje ostateczna i wiążąca interpretacja regulaminu zawodów
7. Zawodnicy mają bezwzględny obowiązek stosowania się do zaleceń sanitarnych obowiązujących w miejscu rozgrywania zawodów.
8. Zawodnicy zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń organizatora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mis