Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakopane - I Bieg Papieski Jubileusz 25-lecia wizyty Jana Pawła II w Zakopanem Zakopane 4 czerwca 2022 roku

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

     

logobip

                                                                                                  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

                                       AKTUALNY KALENDARZ IMPREZ JESIEŃ 2023 TUTAJ

 

************************************************************************************************************************************************************************************************************ 

 tn plakat 2023

  ZAPISY DO X ZAKOPIAŃSKIEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI TUTAJ

 

 

 

 ********************************************************************************************************************************************************************

 

 

tn 1.bieg papieski 4 czerwca br   na 3 kilometrowej trasie spod Wielkiej Krokwi do Księżówki pobiegną uczestnicy I Biegu Papieskiego. Zawody organizowane są przez MOSiR Zakopane dla uczczenia 25 lecia wizyta Jana Pawła II w Zakopanem.

 Poniżej regulamin.

 

 

I Bieg Papieski
Jubileusz 25-lecia wizyty Jana Pawła II w Zakopanem
Zakopane 4 czerwca 2022 roku
REGULAMIN
Patronat honorowy – Starosta Powiatu Tatrzańskiego
Patronat honorowy – Burmistrz Miasta Zakopane Organizator – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem
Patronat medialny – Tygodnik Podhalański

I. CEL ZAWODÓW: 1. Obchody jubileuszu - 25. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Zakopanem. 2. Pokazanie na terenie miasta miejsc związanych z Janem Pawłem II. 3. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
4. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
5. Promocja miasta Zakopane.
II. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTU:
1. Bieg odbędzie się w dniu 4 czerwca 2022 r. w Zakopanem.
2. Start biegu pod Wielką Krokwią o godzinie 10.00
III . TRASA, DYSTANS:
Start: Pawilon pod Wielką Krokwią (obok tablicy upamiętniającej wizytę Jana Pawła II w Zakopanem) – Droga do skoczni – trasy terenowo – asfaltowe COS Zakopane – Aleja Przewodników Tatrzańskich (chodnik) –Dom Rekolekcyjny Konferencji Episkopatu Polski "Księżówka" obok pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II – Meta
Dystans biegu około 3 km (dokładny dystans biegu zostanie podany w terminie późniejszym)
IV. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszeń można dokonywać do dnia 27 maja 2022 drogą elektroniczną na stronie internetowej www.mosir.zakopane.eu. Za zgłoszonego uważa się zawodnika, który zapisał się do biegu i wniósł opłatę startową.
2. Pakiety startowe odbierać można w dniu 4 czerwca w godzinach pracy biura zawodów, zgodnie z rozdziałem VII niniejszego regulaminu.
V. UCZESTNICTWO
1. Wszyscy zawodnicy odbierający numer startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa w biurze zawodów. 2. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach oraz, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 3. Za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni. 4. Zawodnicy którzy otrzymali od organizatora okolicznościową koszulkę biegu są zobowiązani w niej wystartować.
5. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulki startowej. 6. Ilość zawodników mogących wziąć udział w biegu wynosi 200.
VI. OPŁATY
Opłata startowa za udział w biegu wynosi: osoby dorosłe – 25 zł (w biurze zawodów w dniu startu - 40 zł) uczniowie szkół powiatu tatrzańskiego oraz osoby urodzone w roku 1955 i starsze opłata startowa – 10 zł. (w biurze zawodów w dniu startu - 20 zł) Odbiór w/w pakietów możliwy będzie po okazaniu w biurze zawodów ważnej legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego.
Wniesie opłaty startowej oraz pobranie numeru wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu.

VII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
Organizator zapewnia: atrakcyjną (trudną) trasę asfaltowo – terenową, rezerwację miejsca w biegu, koszulkę, medal, materiały promocyjne, zabezpieczenie medyczne zawodów, poczęstunek na mecie biegu.

VIII. BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów mieścić się będzie obok pawilonu Wielkiej Krokwi, Zakopane, ul. Bronisława Czecha 1, czynne będzie w dniu 4 czerwca w godzinach 7.30 – 9.45

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegu oraz klasyfikacji zawodników.
2. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania swoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.

X. KLASYFIKACJA
Zawodnicy zostaną sklasyfikowani w następujących kategoriach wiekowych:
Junior K/M – urodzeni w roku 2006 i młodsi
Senior K/M – urodzeni w latach 1983 - 2005
Masters K/M – urodzeni w latach 1973 – 1982
Weteran 1 K/M – urodzeni w latach 1963 – 1972
Weteran 2 K – urodzone w roku 1962 i starsze
Weteran 2 M – urodzeni w latach 1953 – 1962
Super Weteran M – urodzeni w roku 1952 i starsi

XI. NAGRODY: Zawodnicy na mecie otrzymują pamiątkowy medal biegu. Po zakończonym biegu Organizator planuje przeprowadzenie konkursu z nagrodami.

XII. UWAGI KOŃCOWE
1. Zawodnik poprzez zgłoszenie do udziału w Biegu potwierdza, iż startuje w biegu na własną odpowiedzialność oraz ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
2. Wysłanie zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty startowej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu, przyjął je do wiadomości i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w nim na własną odpowiedzialność.
3. Zawody odbędą się bez względu na pogodę 4. Koszty związane z organizacją zawodów pokrywa MOSiR Zakopane.
5. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.

6. Kontakt do organizatora tel. 182066971, 182073966, 517589080, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
7. Bieg jest zaliczany do punktacji VIII Zakopiańskiej Ligi Biegowej 2022 – każdy sklasyfikowany zawodnik otrzyma punkty wg rankingu kategorii open K/ open M.

 

 

tn 25 LECIE JPII koszulka 21