Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakopane - Wirtualna Zakopiańska Mila Konstytucyjna 2021

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

     

logobip

                                                                                                  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

 

 

 

tn 1920x700 mosir Forrest Run SLIDER z logami

 

 Zapisy do Biegu  Run Forrest TUTAJ

 

tn 1920x700 mosir Rower Jest Wielce OK

mila Ogłaszamy kolejne wirtualne zawody Wirtualna Zakopiańska Mila Konstytucyjna , niestety sytuacja jeszcze nie pozwala spotkać się normalnie ale mamy nadzieję, że już niedługo się spotkamy/
Uwaga!!!!

1. Zmieniliśmy zasadę wysyłania zgłoszeń i wyników, wysyłać e-mail należy z żądaniem potwierdzenia otrzymania przez odbierającego . Znajdziecie to Państwo w ustawieniach poczty lub przy konkretnym tworzonym e-mailu.
2. Skan wyniku prócz dystansu i czasu musi zawierać również datę biegu.
3. Uczniowie szkół z terenu powiatu tatrzańskiego są zwolnieni z opłat !!!!
Zapraszamy do zapisów ale dopiero po przeczytaniu regulaminu.

 

 

WIRTUALNA ZAKOPIAŃSKA MILA KONSTYTUCYJNA 2021
REGULAMIN

Organizator – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem
Patronat medialny – Tygodnik Podhalański

CEL ZAWODÓW
1. Uczczenie 230. rocznicy Konstytucji 3 Maja
2. Promocja miasta Zakopane i Powiatu Tatrzańskiego.
3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
4. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

TERMIN, TRASA I DYSTANS
Bieg odbędzie się między 01 a 15 maja 2021 r. na dystansie nie krótszym niż 1610 metrów.
1. Bieg ma charakter wirtualny. Oznacza to, że zawodnik indywidualnie ustala, gdzie będzie start i meta jego biegu oraz jak będzie przebiegać trasa.
2. Zawodnik dystans może pokonać w wybranym przez siebie terenie.
3. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania wszelkich środków ostrożności podczas biegu oraz przestrzegania aktualnych zaleceń sanitarnych.
4. Bieg może zostać odwołany w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu przyczyn niezależnych od organizatora.

LIMIT I POMIAR CZASU
1. Każdy zawodnik zaplanowaną przez siebie trasę pokonuje biegiem, marszobiegiem lub marszem.
2. Każdy uczestnik dokonuje pomiaru dowolnym urządzeniem wyposażonym w GPS. Może to być aplikacja mobilna w telefonie, zegarek sportowy itp. Ważne, aby była możliwość przesłania zdjęcia/zrzutu ekranu pokazującego dystans (nie mniej niż 1610 metrów) i czas biegu oraz daty kiedy bieg się odbył.
3. Po ukończeniu biegu uczestnik wysyła swój wynik na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. z opcją potwierdzenia przez odbiorcę otrzymania wiadomości nie później niż do dnia 16 maja 2021 r. do godz. 15.00 . Zgłoszenie wymaga wpisania uzyskanego czasu oraz dołączenia zdjęcia lub zrzutu ekranu pokazującego pokonaną trasę wraz z widocznym dystansem, czasem i datą biegu. Przesłany wynik może być zweryfikowany pod względem prawdziwości jego wykonania.
4. Zawodników nie obowiązuje limit czasu, lecz bieg musi odbyć się w dniach między 01 a 15 maja 2021 r. w godzinach od 00.01 – 01 maja do 23.59 – 15 maja 2021 r.

UCZESTNICTWO
1. Zgłoszenie uczestnictwa zawierające: imię, nazwisko, rok urodzenia, klub/miasto, osoby spoza Zakopanego adres do korespondencji, należy przesyłać e-mailem z opcją potwierdzenia przez odbiorcę otrzymania wiadomości na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z do dnia 14 maja 2021 roku włącznie.
2. Dzieci i młodzież mogą startować pod opieką osób dorosłych.
3. Zgłoszenia oraz opłaty osób niepełnoletnich mogą być realizowane tylko przez ich opiekunów. Z opłaty startowej zwolnieni są uczniowie szkół z terenu powiatu tatrzańskiego
4. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za uczestnictwo swoich podopiecznych i za ich bezpieczeństwo podczas biegu.
5. Organizator nie dopuszcza do udziału w biegu osób na rolkach, hulajnogach, deskorolkach, rowerach oraz innych urządzeniach mechanicznych.
6. Zapisując się na Wirtualną Zakopiańską Milę Konstytucyjną 2021 zawodnik deklaruje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

OPŁATY
1. Za zgłoszenie uważa się dokonanie zgłoszenia na adres e-mail z opcją potwierdzenia otrzymania przez odbiorcę wiadomości i opłacenie udziału w biegu (opłata nie dotyczy uczniów szkół z terenu powiatu tatrzańskiego) . Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Opłata za udział w biegu wynosi 10 zł. Opłaty należy dokonać na: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem, nr. rachunku: 44 1240 5136 1111 0010 5600 9502, tytuł przelewu: opłata startowa za Bieg Konstytucji 3 Maja, imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość. Opłaty za udział w Biegu należy dokonać do dnia 15.05.2021
Z opłaty startowej zwolnieni są uczniowie szkół z terenu powiatu tatrzańskiego
Zawodnik w ramach opłaty startowej otrzymuje po ukończeniu biegu i zarejestrowaniu wyniku pamiątkowy medal.
3. Zawodnicy spoza Zakopanego, którzy wybiorą opcję przesyłki medalu za pośrednictwem poczty (listem zwykłym) zobowiązani są do podania w zgłoszeniu danych do przesyłki.

KLASYFIKACJE
Zawodnicy w biegu zostaną sklasyfikowani w kategorii Open Kobiet i Open Mężczyzn w następujący sposób: zawodnik przesyła osiągnięty przez siebie wynik, a Organizator przelicza przesłany wynik wg kalkulatora Międzynarodowej Federacji LA na wynik kategorii wiekowej senior. http://kalkulator.atp-web.eu/index.php?wybor=kalkulator (wg przelicznika 1500 metrów)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegu oraz klasyfikacji zawodników.
2. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania swoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.

UWAGI KOŃCOWE
1. Zawodnik poprzez zgłoszenie do udziału w Biegu potwierdza, iż startuje w biegu indywidualnie i na własną odpowiedzialność oraz ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
2. Wysłanie zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty startowej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w nim na własną odpowiedzialność.
3. We wszystkich sprawach nieobjętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.
4. Bieg jest zaliczany do punktacji VII Zakopiańskiej Ligi Biegowej 2021 – każdy sklasyfikowany zawodnik otrzyma 20 punktów.