Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakopane - IV OTWARTE MISTRZOSTWA ZAKOPANEGO W BIEGU POD GÓRĘ

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

     

logobip

tn Plakat bieg pod gore 2017 22 lipca br  w Zakopanem rozegrane zostaną IV Otwarte Mistrzostwa Zakopanego w Biegu Pod Górę. Na mistrzostwa składa cię cykl czterech podbiegów przeprowadzonych w ciągu jednego dnia. Mistrzostwa są równoczesnie zaliczane do klasyfikacji Pucharu Polski w skyrunningu. Poniżej regulamin

 

IV OTWARTE MISTRZOSTWA ZAKOPANEGO W BIEGU POD GÓRĘ 22.07.2017 r. PUCHAR POLSKI 2017 W SKYRUNNINGU REGULAMIN
Patronat honorowy - Burmistrz Miasta Zakopane
Organizator - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem
Partnerzy:

Stacja Narciarska Harenda

Polskie Koleje Linowe

Stacja Narciarska Szymoszkowa

Centralny Ośrodek Sportu w Zakopanem

Patronat medialny: biegigorskie.pl

TERMIN ZAWODÓW:

22 lipca (sobota)

godz. 8.00 - Bieg na Gubałówkę – start wspólny

godz.9.30 – Bieg na Stacji Narciarskiej Szymoszkowa –start wspólny

godz. 11.00– Bieg na Stacji Narciarskiej Harenda - wyciąg – start wspólny

godz. 13.00 - Bieg na Nosal - start zawodników co 30 sekund /wg kolejności po 3 biegach/

CEL ZAWODÓW:

Promowanie aktywności fizycznej i zachowań prozdrowotnych wśród mieszkańców Zakopanego i turystów. Promowanie miasta Zakopane i Powiatu tatrzańskiego jako miejsca przyjaznego dla biegaczy Promowanie atrakcyjnych miejsc do uprawiania sportu i rekreacji fizycznej na terenie miasta Zakopane.

Wzbogacenie oferty sportowo – rekreacyjnej miasta w sezonie letnim.

Zdobycie punktów w klasyfikacji Zakopiańskiej Ligi Biegowej 2017 i Pucharu Polski w Skyrunningu 2017

FORMUŁA ZAWODÓW:

Zawody składają się z czterech biegów pod górę Bieg na Gubałówkę – 1300 metrów/ + 310 metrów przewyższenia (23,8%)

Bieg na Harendzie – 600 metrów, /+ 210 metrów (35%)

Bieg na Polanie Szymoszkowej – 1300 metrów/ + 270 metrów (22,5%)

Bieg na Nosal - długość trasy 870 metrów, przewyższenie 267 metrów (30,7%)

Łącznie: 4070 metrów przy przewyższeniu 1057 metrów (26%)

Zawody wygrywa zawodnik, którego suma czasów z czterech biegów jest najniższa.

Trasy biegów poprowadzone są po stokach narciarskich - biegi na Harendę i Szymoszkową, szlakiem turystycznym - bieg na Gubałówkę, bieg na Nosal. Wszystkich zawodników obowiązuje zakaz używani kijów podczas zawodów.

UCZESTNICTWO

1. Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub podpisanie oświadczenia o udziale w biegu na własną odpowiedzialność. Zawodnicy niepełnoletni startują za zgodą i na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Zawodnik musi okazać w biurze zawodów dowód osobisty, paszport lub legitymację szkolną celem weryfikacji danych osobowych.

3. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów.

KLASYFIKACJE Klasyfikacja łączna za cztery biegi w kategorii open i w kategoriach wiekowych:

Mężczyźni:

Junior /2002 i młodsi/

Senior /2001 - 1978/

Masters /1977 – 1968/

Weteran 1/1967 – 1958/

Weteran 2/1957 i starsi/

Kobiety:

Junior /2002 i młodsze/

Senior /2001 - 1978/

Masters /1977 – 1968/

Weteran /1967 i starsze/

NAGRODY

W klasyfikacji końcowej za cztery biegi w kategorii open kobiet i mężczyzn:

1 miejsce – 400 złotych

2 miejsce – 300 złotych

3 miejsce – 200 złotych

- w kategoriach wiekowych za miejsca

1 – 3 bony upominkowe o wartości 200 / 150 / 100 złotych

Nagrody w kategorii open i w kategoriach wiekowych nie kumulują się.

ZGŁOSZENIA do dnia 15.07.2016 na stronie internetowej: www.mosir.zakopane.eu poprzez panel zgłoszeniowy lub w dniach 21 i 22.07.2016 w Biurze Zawodów ( jeżeli limit zawodników nie zostanie wyczerpany).

Ustala się limit startujących zawodników na 150.

Zawodnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawodów (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz.883).

WPISOWE – za cztery biegi – 80 zł, wpłata w biurze zawodów – 150 zł (zawodnik uczestniczący w mniej niż czterech biegach nie będzie uwzględniony w klasyfikacji końcowej cyklu). Młodzież szkolna oraz osoby urodzone w roku 1952 i starsze – zniżka 50%, (proszę zaznaczyć w tytule wpłaty) UWAGA: w biurze zawodów obowiązuje opłata w pełnej wysokości (150 zł) Płatne przelewem na rachunek bankowy organizatora, tytułem „Biegi pod górę, imię i nazwisko zawodnika” – nr konta: 44 1240 5136 1111 0010 5600 9502 Wpisowe nie podlega zwrotowi i nie może być przeniesione na innego zawodnika.

Zwycięzcy poprzednich edycji:

Magdalena Kozielska, Dominika Ulfik – Wiśniewska, Martyna Galewicz oraz Andrzej Długosz i Krzysztof Bodurka są zwolnieni z opłaty startowej.

Organizator rezerwuje dla siebie 15 pakietów startowych, które zostaną wykorzystane do działań związanych z promocją imprezy.

PROGRAM MISTRZOSTW

Piątek 21 lipca 2017

18.00 – 20.00 - wydawanie numerów startowych – muszla koncertowa w Parku Miejskim

Sobota 22 lipca 2017

7.00 - 7:30 - wydawanie numerów startowych – przy dolnej stacji kolejki na Gubałówkę

16.00 - zakończenie zawodów, wręczenie nagród – Muszla koncertowa w Parku Miejskim
VIII. UWAGI KOŃCOWE

1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

2. Koszty związane z organizacją zawodów pokrywa MOSiR Zakopane.

3. Pozostałe koszty pokrywają zawodnicy lub jednostki delegujące.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian i interpretacji regulaminu.

5. Nagrody mogą być odebrane tylko w trakcie dekoracji zwycięzców.