tn P1180798 Na 27 grudnia (sobota) br godz 11.00 zaplanowany jest start narciarskiego Zakopiańskiego Biegu Sylwestrowego. Organizatorem zawodów jest MOSiR Zakopane a partnerami Burmistrz Miasta Zakopane, Starosta Tatrzańśki oraz Centralny Ośrodek Sportu.
Wstępna lokalizacja to trasy biegowe pod skocznią w rejonie Białego Potoku (lub do 22 grudnia zostanie podjęta inna decyzja.)
Poniżej regulamin biegu.

 

 

„ZAKOPIAŃSKI BIEG SYLWESTROWY" 2014 r.
Bieg wchodzi w cykl zawodów
„Puchar Podhala w narciarstwie biegowym amatorów".

Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem
Partnerzy: Burmistrz Miasta Zakopane
Starosta Tatrzański
Centralny Ośrodek Sportu w Zakopanem
Cel zawodów:
Upowszechnianie masowego uprawiania biegów narciarskich i turystyki narciarskiej
Integracja miłośników sportu, rekreacji i aktywności ruchowej
Promocja miasta Zakopane i Powiatu Tatrzańskiego

Termin i miejsce: 27.12.14 /sobota/godz. 11.00
Trasy biegowe pod skocznią Biały Potok lub inna lokalizacja (decyzja o trasie zostanie podjęta do dn. 22.12.2014r.)

Dystanse: kobiety – 5 km - klasyk, mężczyźni – 10km – klasyk

Kategorie
wiekowe

 

Kategorie Kobiety  Mężczyźni
wiekowe roczniki roczniki
K1 1999-1986 1999-1986
K2 1985-1976 1985-1976
K3 1975-1966 1975-1966
K4 1965-1956 1965-1956
K5 1955-1946 1955-1946
K6 1945 i starsi 1945 i starsi

W zawodach mogą brać udział amatorzy jak i zawodnicy z aktualną licencją PZN. Zawodnicy z aktualną licencją PZN będą klasyfikowani tylko w kategorii open- najszybszy zawodnik (kobieta , mężczyzna).
Wpisowe 30,- zł od osoby, płatne w biurze zawodów w dniu startu.
Biuro zawodów – w miejscu organizacji Biegu czynne w godz. 8.30 – 10.30

Zgłoszenia poprzez panel elektroniczny - http://sport-timing.pl

NAGRODY: zwycięzcy w kategorii open – puchary, za pierwsze III miejsca w kategoriach wiekowych – statuetki, dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika z Zakopanego - statuetki
Uczestnik Biegu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia następującej treści:
„Dysponuję odpowiednim stanem zdrowia oraz poziomem umiejętności i doświadczenia pozwalającym na bezpieczne przebycie trasy. W zawodach biorę udział na własną odpowiedzialność". (za uczestnika niepełnoletniego oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny)

Postanowienia końcowe:
Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo zmian i interpretacji regulaminu zawodów.
Wszelkie kwestie sporne związane z rywalizacją sportową rozstrzyga Sędzia Główny Zawodów.
Ze względu na lokalizację zawodów należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody, jak również dbać o porządek w miejscu zawodów
W zależności od możliwości przygotowania tras. Organizator może wydłużyć lub skrócić dystans. .
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
Ze względu na warunki atmosferyczne Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca organizacji lub odwołania Biegu.
Każdy uczestnik wyraża zgodę na filmowanie i fotografowanie go w celu promocji imprezy oraz upublicznienie jego wizerunku utrwalonego w trakcie trwania imprezy przez organizatorów oraz media w celu promocji imprezy i jej celów.

Kontakt z organizatorem: P. Wiesław Watras 608326315 / 182066971
P. Henryk Radźko 182066971