tn DSC 0142 Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki w Gminie Kościelisko serdecznie zaprasza miłośników narciarstwa biegowego na otwarcie sezonu zimowego 2014/2015. Podczas otwarcia odbędą się zawody sportowe „ Puchar Kościeliska" w biegach narciarskich. Zawody rozgrywane będą na trasach biegowych Kościelisko-Chotarz dnia 14.12.2014

 

Wydawanie numerów startowych w biurze zawodów przy ul.Nedzy-Kubińca 281 rozpocznie się już w sobotę 13.13.2014 od godz 16.00-19.00 i w niedzielę od godziny 8:00 do godz 10.30

Uczestnictwo w zawodach jest płatne. Wpisowe wynosi: 30 PLN .Każdy z uczestników otrzyma bon na gorący posiłek oraz pamiątkowy medal. Wpisowe uiszczane jest w gotówce pobierając numery startowe.

Zawodnicy startują w siedmiu kategoriach wiekowych (Kobiety- Mężczyźni)

Kategorie Rocznik
K. 16-19 1999-1994
K. 20 1995-1986
K. 30 1985-1976
K. 40 1975-1966
K. 50 1965-1956
K. 60 1955- 1956
K.70> 1945>

Start zawodów przewidziany jest na godz. 11.00 - 5km kobiety, 10km mężczyźni
Bieg zostanie przeprowadzony stylem klasycznym , ze startu wspólnego.

Zakończenie zawodów oraz dekoracja zwycięzców nastąpi około godz. 14.00 w Domu Ludowym w Kościelisku

Kontakt z organizatorem Maria Nędza tel. 782572747
Olejniczak Halina tel. 606131296

Kierownik zawodów Marek Górecki tel. 606220287

Życzymy powodzenia na trasie biegu.

Organizatorzy.

KOMUNIKAT – REGULAMIN
„Puchar Kościeliska ''
Zawody w biegach narciarskich.
Otwarcie sezonu zimowego 2014/15

1.ORGANIZATOR - Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki w Gminie Kościelisko
„Kościelisko dla Biegaczy"
Partnerzy: Gmina Kościelisko, Sport Support Fundacja Aktywności Fizycznej i Zdrowia,
Fundacja Coca-Cola w Atlancie

2.CEL ZAWODÓW-
• Upowszechnianie aktywnego wypoczynku w pięknie położonej Gminie Kościelisko
• Krzewienie masowego uprawiania biegów narciarskich i turystyki narciarskiej
• Promocja Gminy Kościelisko
• Integracja miłośników sportu, rekreacji i aktywności ruchowej

3.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW-
13.12.2014 (sobota) Biuro zawodów przy ul.Nędzy-Kubińca 281 godz. 16.00 – 19.00 przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie numerów

14.12.2014 ( niedziela)-Trasy Biegowe Kościelisko – Chotarz

Godz. 8.00-10.30- Przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie numerów w biurze zawodów
Godz. 10.45 - Otwarcie zawodów
Godz. 11.00- Bieg główny -5km kobiety, 10km mężczyźni
Bieg zostanie przeprowadzony stylem klasycznym , ze startu wspólnego.
Godz. 14.00 Podanie oficjalnych wyników i dekoracja zawodników. Dom Ludowy
Kościelisko-Chotarz

 Uwaga - W przypadku braku śniegu zawodnicy startować będą w biegu przełajowym na wyznaczonych trasach

4.Zasady UCZESTNICTWA
• Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem imprezy i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
• W zawodach „Puchar Kościeliska" w biegach narciarskich mogą brać udział amatorzy jak i i zawodnicy z aktualną licencją PZN. Zawodnicy z aktualną licencją PZN będą klasyfikowani tylko w kategorii open- najszybszy zawodnik (kobieta , mężczyzna).
• Warunkiem udziału w imprezie jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w wyścigu lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w imprezie na własną odpowiedzialność.
• Poprzez zgłoszenie się do zawodów uczestnik potwierdza i gwarantuje całkowicie iż posiada ubezpieczenie wypadkowe oraz z medycznego punktu widzenia jest zdolny do wzięcia udziału w zawodach
• Wszyscy zawodnicy startujący muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów
• Osoby niepełnoletnie startują za pisemną zgodą opiekunów prawnych
• Każdy uczestnik wyraża zgodę na filmowanie i fotografowanie go w celu promocji imprezy oraz upublicznienie jego wizerunku utrwalonego w trakcie trwania imprezy przez organizatorów oraz media w celu promocji imprezy i jej celów.
• Opłata startowa wynosi 30 zł
Wpisowe uiszczane jest w gotówce przy odbiorze numerów startowych

5. Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn w sezonie 2014/15
Kategorie Rocznik
K. 16-19 1999-1996
K. 20 1995-1986
K. 30 1985-1976
K. 40 1975-1966
K. 50 1965-1956
K. 60 1955- 1946
K.70> 1945>

UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje dokument tożsamości przedstawiony w biurze zawodów w chwili odbioru numeru startowego
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym PZN
7.NAGRODY:
• Trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują puchary oraz nagrody rzeczowe.
• Dodatkowy puchar otrzyma najszybsza kobieta i mężczyzna -OPEN
• Każdy z uczestników zawodów otrzyma pamiątkowy medal oraz bon na gorący posiłek (max 200 zawodników)
• Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowych kryteriów nagradzania zawodników trofeami oraz nagrodami rzeczowymi
• Po dekoracji zostaną rozlosowane nagrody pomiędzy wszystkimi uczestnikami zawodów
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
• Organizator zastrzega sobie prawo zmian i interpretacji regulaminu zawodów.
• Wszelkie kwestie sporne związane z rywalizacją sportową rozstrzyga Sędzia Główny Zawodów.
• Ze względu na lokalizację zawodów należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody, jak również dbać o porządek w miejscu zawodów
• W zależności od możliwości przygotowania tras. Organizator może wydłużyć lub skrócić dystans. .
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie
trwania zawodów
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
• Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem
"siły wyższej".

Kontakt z organizatorem Maria Nędza tel. 782572747
Olejniczak Halina tel. 606131296

Kierownik zawodów Marek Górecki tel. 606220287