10 i 11 kwietnia w sali sportowej SP na Harendzie rozgrano turniej w "Dwa Ognie". uczniów szkół podstawowych. Wśród chłopców najlepsi okazali się reprezentanci SP nr 1 w Zakopane a wśród dziewcząt najlepsze były zawodniczki SP nr 9 na Harendzie .
Rozgrywki organizowane były przez MOSIR Zakopane.

 

WYNIKI TECHNICZNE

Turniej rozegrano systemem „każdy z każdym"

Chłopcy

Grupa I Grupa II

SP – 1 - SP – 3 27 : 15 SP – 9 – SP – 2 13 : 17
SP – 5 - SP – 4 13 : 17 SP – 2 – KSP 33 : 16
SP – 1 - SP – 5 26 : 17 KSP – SP – 9 11 : 26
SP – 3 - SP – 4 19 : 30
SP – 4 - SP – 1 16 : 19
SP – 5 - SP - 3 18 : 15

1. SP – 1 6 pkt 72 : 48 1. SP – 9 4 pkt 43 : 24
2. SP – 4 4 pkt 63 : 51 2. SP – 2 2 pkt 46 : 33
3. SP – 5 2 pkt 48 : 58 3. KSP 0 pkt 27 : 62

Tabela końcowa: Finał:

o I miejsce: SP – 9 - SP – 1 18 : 22

Kolejność Turnieju :

1).SP – 1
2).SP – 9
3– 4). SP – 2, SP - 4
5 – 6). SP – 5, KSP
7). SP - 3

Dziewczęta

Grupa I Grupa II

SP – 4 - SP – 9 16 : 24 SP – 5 – SP – 3 10 : 15
SP – 1 - SP – 4 24 : 16 SP – 2 – SP – 5 22 : 17
SP – 9 - SP – 1 22 : 20 SP – 3 – SP – 2 13 : 14

1. SP – 9 4 pkt 46 : 36 1. SP – 2 36 : 30
2. SP – 1 2 pkt 44 : 38 2. SP – 3 28 : 24
3. SP – 4 0 pkt 32 : 48 3. SP – 5 27 : 37

Tabela końcowa: Finał

o III miejsce: SP – 1 - SP – 3 22 : 13

o I miejsce: SP – 9 - SP – 2 20 : 18

Kolejność Turnieju :

1) SP – 9
2) SP – 2
3) SP – 1
4) SP – 3
5 – 6) SP - 4
SP – 5